Úřady práce porušují zákony a popírají práva handicapovaných

Prodlužování nebo výměna průkazek ZTP či ZTP/P  je velký problém. Zdravotně postižení  mají díky Drábkovi a jeho reformě velmi složitý problém. Skončí vám platnost průkazek? Máte neuvěřitelný, doslova neřešitelný problém. Úřady práce v České republice porušují zákony a poškozují zájmy handicapovaných. Toto byl cíl nové Nečasovy vlády? Tato země nedodržuje ani v nejmenším úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Dokonce nové Drábkovy zákony znemožňují přístup handicapovaným ke kompenzačním pomůckám.

Úřady práce odmítají prodlužovat platnosti průkazek. Zdravotně postižení se nacházejí ve velmi špatné situaci. S neplatnou průkazkou handicapovaní ztrácejí jakékoli výsady, ztrácejí jakékoli nároky při podávání žádostí. Všude je požadovaná ta tolik nutná průkazka. Ministr Drábek se rozhodl pro projekt plastových průkazek. Několikamiliardový projekt má plnit všechno možné, jenom není schopný cokoli pozitivního dodat těm lidem se zdravotním postižením.

Úřady práce radí v rozporu se zájmy handicapovaných. V případě ukončení platnosti průkazky se můžete ohlásit na úřadu práce maximálně tak měsíc před datem ukončení platnosti. Poté vám úřednice sdělí, že kvůli prodloužení musí být provedené nové sociální šetření v bytě handicapovaného. Toto řízení rozhodně trvá déle než jeden měsíc, a tak se může stát, že se najednou ocitnete bez platné průkazky. Což může být velmi vážná komplikace. Úředníci při takové domácí návštěvě opět porušují platné zákony České republiky a okamžitě navštíveným zdravotně postiženým strkají doklad o tom, že předem souhlasíte s prodlouženým projednáváním vašeho případu.

Předem tak úřady počítají s tím, že nebudou dodržovat zákony. Předem se svým podpisem takového dokumentu vzdáváte zákonných lhůt, během kterých musí být vaše záležitost vyřízena. úřednice úřadu práce jsou velmi vytížené, a tak si pripravují alibi pro nemožnost vyřízení podané žádosti o prodloužení či výměnu průkazky ve správném termínu 30 dnů. Po tu celou zákonem stanovenou dobu žádost o prodloužení nebo výměnu průkazky leží někde ladem. Nikdo se jí nezabývá, a tak ani vše nemůže být vyřízeno během jednoho měsíce.

Dokonce ani to ověřování zdravotního stavu se v tomto termínu neodehrává. Zdravotně postižený tak zůstává bez průkazky po dobu dvou až tří měsíců. Vzhledem k tomu, že je duben a Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje vydávání plastových náhrad průkazek v průběhu června, je toto zcela alibistický nezákonný zdržovací postup. Teprve po třiceti dnech obyčejného skladování úřad práce obešle Lékařskou posudkovou službu aby provedla zkoumání zdravotního stavu. Lékařská posudková služba obešle ošetřujícího lékaře, a ten musí dodat další informace o zdravotním stavu žadatele. Každá z těchto institucí má 30denní termín na vyřízení  lhůtu na vyřízení žádosti.

Z třicetidenního termínu garantovaného zákonem, tady najednou máme bez problému tři měsíce. Tři měsíce bude osoba se zdravotním postižením bez platného průkazu ZTP nebo ZTP/P.  Najednou ten těžce zdravotně postižený nebude mít právo na slevu v hromadné dopravě, nebude mít možnost například podávat žádosti na příspěvek na mobilitu nebo na příspěvek na péči. Dokonce nebude moci ani podávat případné žádosti na příspěvek na pořízení motorového vozidla. Bez platné průkazky ZTP nebo ZTP/P se s vámi žádný úředník bavit nebude.

Ministr práce a sociálních věcí sice v médiích jako kafemlýnek neustále prohlašuje, že jsou tyto případy ojedinělé, ale praxe je totálně jiná. Tento postup se při výměně nebo prodlužování platnosti průkazek stává naprosto běžnou praxí. Stát díky špatně nastavenému sociálnímu systému úřadů práce nedodržuje vlastní zákony, alibisticky nutí žadatele do podepsání nějakého souhlasného dokumentu s delší dobou projednávání dané žádosti. Česká republika v podobě nových sociálních reforem popírá práva zdravotně postižených.

SDÍLET