Svobodní prosazují svobodu pro jedny na úkor svobody pro druhé

Machova politická strana Svobodných občanů se naoko tváří jako liberární strana vyznávající svobodné hodnoty demokratického světa. Opak je bohužel krutou pravdou. Tato strana hlásá absolutní svobodu jedince, a přitom ji zároveň pošlapává co největší měrou. Machovi Svobodní naprosto kašlou na mezinárodní dokumenty, a dokonce i na Ústavu České republiky. Této politické straně nejde o to obhajovat stejná práva pro všechny, této straně jde o to obhajovat svobodu jedné skupiny občanů na úkor té druhé.

Samozřejmě svá tvrzení podložím důkazy. Není moc těžké shromáždit důkazy usvědčující Stranu svobodných občanů z podobného politického směřování. Stačí si projít články, vyjádření představitelů partaje, stačí si projít web Svoboných, stačí si projít web samotného Petra Macha a okamžitě máte přehled o tom, kam tato partaj směřuje a jaký je její hlavní politický cíl. Hrozí mě výjev společnosti, kterou si přeje mít pan Mach a jeho ovečky zde v České republice. Skoro mi to připomíná apokalyptický obraz konce světa, ve kterém je společnost rozdělena na rasově “čisté” občany a na rasově “nečisté”, méněcenné občany. – Že by se Petr Mach shlédl ve státním zřízení starého Říma, kde byli bohatí občané s plnými právy, a poté ti chudí občané s menšími právy a nakonec neobčané?

Svobodní souhlasí s rozdělením společnosti na barevné a nebarevné

Nevím jak vy, ale já netoužím po společenském zřízení rasově “čistých” a rasově “nečistých”, méněcenných” lidí. Všichni jsme si naprosto rovni. Všichni jsme občany tohoto státu a nejde, aby se předseda politické partaje vyžíval v rasových otázkách. Krajní pravice a ostrý směr k radikalismu jsou v tomto zcela jasné. Petr Mach, ale také jeho lidé souhlasí s rasovou segregací. To je v dnešní civilizované Evropě něco naprosto nepřípustného. Něco, co se nedá naprosto ničím omluvit. Dopravní prostředky, restaurace pro bílé a barevné jsou podle Macha v rámci jeho pojetí svobody zcela v pořádku.

Petr Mach v rozhovoru uvedl, že cikánským hospodám, kam by nevpouštěli bílé by se vůbec nebránil, ale to je jen Machova demagogická záminka, jak současně legalizovat apartheid v restauracích, kam nebudou pouštět Romy, o čemž ovšem se pan předseda jaksi zapomněl zmínit.

Pod rouškou svobody slova a svobody jednotlivce prosazuje právo podepsat pracovní smlouvu s kým kdokoli bude chtít, tj. v zájmu svobody pro jedny se snaží zcela omezit svobodu pro ty druhé. Dnes to můžou být Romové, zítra však homosexuálové, zdravotně postižení či Židé, jak tomu již jednou bylo.

Viz. tato nahrávka, ve které pan Mach mimo jiné hovoří o svém rasismu a souhlasu s oddělenými hospodami či dopravními prostředky: http://soundcloud.com/gisat/rozhovor-s-petrem-machem-o

Svobodní uznávají rasovou profilaci

Nedá mi to a musím si vzpomenout na eugeniku. Na to sociální inženýrství, ve kterém ti nejslabší mají být postaveni mimo jakoukoli cestu. Na základě eugeniky také vznikají ve třicátých letech silně ideologicky zmanipulované antropologické studie mající dokázat nízký původ několika lidských ras a skupin obyvatelstva. Sám Mach uznává rasovou profilaci při policejních vyšetřováních. Na svém webu dost nechutně popisuje demagogicky celý proces profilace. Petr Mach ve svém článku nabádá mimo jiné aby se policie více a blíže soustředila na kontrolu a prošetřování barevných spoluobčanů. A to buď vlastními citacemi, nebo citacemi někoho jiného.

Pan Mach tvrdí ve svém zkomponovaném díle, že všichni barevní občané mají být předem podezíráni ze spáchání nějakého trestného činu. Proto musí být policie naprosto nekompromisní a být ostřejší na barevné i když se třeba ničeho nedopustili. to je logika člověka, u kterého bych očekával více intelektu. Petr Mach alibisticky cituje slova černošského selfhatera Waltera Williamse:

To, čemu se říká rasová profilace je usuzování předem. Rasovou profilací je, když policista častěji zastavuje černošské řidiče nebo chodce, žádá je o prokázání totožnosti, klade jim otázky a požaduje prohlídku nákladu. Položme si otázku: Může rasa člověka posloužit jako aproximace jiných charakteristik, které nelze ihned rozeznat? Odpověď je jednoznačně kladná. Rasa člověka umožňuje některá velice spolehlivá zobecnění, protože existuje korelace mezi rasou a mnoha sociálními a fyzickými vlastnostmi. Informace, že daný člověk je černoch, znamená vyšší pravděpodobnost, že trpí rakovinou prostaty, chudokrevností a vysokým tlakem. Rasa také vypovídá s vysokou pravděpodobností o mnoha socioekonomických charakteristikách, jako úspěšnost v testech, výše příjmů, záznam v rejstříku trestů, nebo úspěšnost v basketbalu. Na základě této objektivní reality nelze tvrdit, že rasistou je policista, který přisuzuje vyšší pravděpodobnost páchání trestné činnosti černochům, nebo lékař, který u černochů očekává větší pravděpodobnost rakoviny prostaty a černé pacienty proto prohlíží pečlivěji.”

Petr Mach demagogicky manipuluje s fakty a uvádí častější zločinnost například u černošského obyvatelstva v USA s naprostou nutností vedení důkladné statistiky vedení trestných činů barevných občanů. Na tomto ujednání vidíte, že pan Mach je rasistou. Jsou to přesně jeho slova, která ve svém článku zvolil. To mi připomíná přístup lékařů za Reichu kdy tito odborníci objížděli antropologické ústavy a přesvědčovali o tom, že ti s takovou lebkou jsou takoví nebo makoví. Nyní tedy všechno zaměříme na černochy, potažmo Romy v našem prostředí. Chcete snad jiné důkazy, že Petr Mach a jeho strana nejsou rasisticky orientujícím se spolkem?

Kde je ta svoboda, kterou partaj neustále hlásá? Najednou je svoboda jednoho člověka degradována jenom proto, aby se naplnila rasová předpojatost.

Opět celý článek o rasové profilaci a obhajobě rasové profilace si můžete přečíst zde:http://petrmach.cz/cze/prispevek.php?ID=33

Rasovou profilaci prosazuje také přední bloger Strany svobodných občanů, pan František Matějka:http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/189684/Etnicka-prislusnost-by-u-pachatele-zlocinu-mela-byt-zverejnena-vzdy.html

Petr Mach souhlasí s perzekucemi proti Židům za hitlerovského Německa

Najednou se směřování Macha a jeho politického spolku blíží k náckovským hodnotám vykládajícím cosi o “nad” a “pod” člověku. Petr Mach ve svém rozhovoru, který nedávno poskytl jednomu blogerovi, pod rouškou údajné svobody a svobodného práva si vybrat, zcela nepokrytě souhlasí s nacistickými perzekucemi aplikovanými proti Źidům. Nevadí mu to, že byl tehdy příkaz nenakupovat u Židů. Nevadí mu zákazy vydané na základě rasové předpojatosti. I zde je tedy jasný cíl k náckovství. Podle Macha měli náckové tehdy právo nabádat k tomu, aby se nenakupovalo v židovských obchodech. Hlavně, že to obhájí pod rouškou svobody, že by za dané situace Židy současně bránil. -To je opravdu nechutné. Celé jeho tvrzení mi připadá, jako by někdo někoho strčil do vody, topil ho a zároveň se ho snažil zachraňovat.

Partaj Svobodných občanů sympatizuje s radikály a vrahy

Ano Strana svobodných občanů podporuje radikály a vrahy. Několik článků předního blogera Svobodných, Františka Matějky, vypovídá o jeho úctě a lásce k extrémistům, vrahům a pochybným politikům. Pan Matějka napsal například článek  Geert Wilders byl dnes zproštěn obvinění. Gratuluji!

Ve kterém zcela jasně doslova pan Matějka jásá nad tím, že došlo k osvobození pana Wilderse. Stejně tak například článek: Pokud existuje Bůh, pak vedl kroky i Anderse Breivika . V tomto článku Matějka doslova obdivuje vraha Breivika a projevuje nad ním nečekanou lítost.  Strana svobodných občanů se od tohoto článku nijak nedistancovala.  Zde Matějka například obhajuje srbského zločince Mladiče:
Srbsko chytlo Mladiče a je prý na dobré cestě do EU. No potěš…

Pan Matějka také dokonce popisuje své sympatie k Pravým Finům, což je organizace silně nacionální usilující o izolaci Finska před celým světem, odmítající multikulturalismus a samozřejmě Evropskou unii. Což odpovídá hodnotám Strany svobodných občanů: http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/c/187879/Pravi-Finove-Protievropska-a-populisticka-Ne-Sance-pro-Evropu.html

Svobodní se v minulosti spojili s bývalými nacionalisty

Svobodní nemají skutečně daleko k podpoře bývalých nacionalistů, a že dokonce ve straně došlo k jisté asimilaci.

Vše samozřejmě doložím nezávislými důkazy. Tak předně Parlamentní listy popisují skutečnost spolupráce Svobodných s bývalými nacionalisty. Bylo to v roce 2006, kdy Petr Mach a jeho strana šli do evropských voleb společně s klerofašistickým uskupením Právo a spravedlnost. Přítom na kandidátce Práva a spravedlnosti bylo mnoho členů Dělnické strany.

Sám Mach ke spolupráci s Právem a spravedlností říká: “Ta strana se proměnila, její struktura se proměnila. Otázkami na minulost lidí z Práva a spravedlnosti jsme si museli projít už před loňskými eurovolbami, kdy jsme s nimi spolupracovali poprvé. Řada lidí od nich tehdy přestoupila k nám

Spolupráce s klerofašisty a potažmo s lidmi z Dělnické strany Straně svobodných občanů zcela jistě nevadí. Proto také členové Svobodných podporují nácky, jelikož sami těmi nácky jsou.

Článek v Parlamentních listech si můžete přečíst zde: http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/poslanecka-snemovna/160192.aspx

Svobodní vyznávají populistický kapitalismus

Svobodní vyznávají ideologii laissez faire, což je praktický opak komunismu. Jinými slovy si stačí vzpomenout na ochránce Svobodných pana prezidenta Klause a jeho ruku volného trhu. Vše je založeno na základě práva urvi si co můžeš. Co si urveš, to je tvoje. Stát tady mám být jenom od toho, aby občana uchránil od toho, aby nikdo nechtěl nic z výdělku člověka, který si urval.

To znamená, že stát nemá přerozdělovat peníze a když je někdo nevzdělaný, nezaměstnaný, nebo nemocný, tak má smůlu a nejspíš pojde hlady někde uprostřed ulice. Nejblže k laissez faire bylo období 19. století. Samotný princip nebyl nikdy nikde uplatněn. Na základě tohoto systému vznikl jako odpověď fašismus a komunismus. Svobodní považují daně za formu okrádání společnosti. Takže opět chudí, nemocní a zdravotně postižení mají opět smůlu.

Obchod má být podle Svobodných neregulovaný. Když se chtějí v Afghanistánu nebo v Libyi povraždit je to podle Svobodných jen jejich věc. Z veřejného zdravotnictví by měla být podle Svobodných placena jen první pomoc a úkony zachraňující život. Podle Svobodných je každého rozhodnutí jestli bude chudý, a tak není třeba vyplácet sociální dávky.

Jakékoli antidiskriminační zákony jsou opět podle pana Macha zbytečné. Pouze ve vidění Svobodných antidiskriminační zákony ruší volbu občana. Což je opravdový názorový diletantismus.

Opět vycházím z programu Strany svobodných občanů: http://www.svobodni.cz/9-program/64-politicky-program-pro-parlamentni-volby/

Svobodní požadují izolaci státu:

Strana svobodných občanů požaduje izolaci. Přesně tak, jak to požadují například nacionalisté ve Finsku, nebo jak to pořadovali nacionalisté Dánsku. Předním nepřítelem Petra Macha je Evropská unie a jakákoli integrace. Spolu s tím také strana vstupuje xenofobně proti přistěhovalcům.

Svobodní mají také styky s Bátorou

Svobodní zcela jistě mají velmi blízké nebo přinejmenším nadstandardní vztahy s panem Bátorou. Hacker s nickem LuckyLuck zaútočil na Bátorovu emailovou schránku, ze které vyplynulo, že Bátora má ve svých emailových kontaktech koho jiného než předsedu Strany svobodných obřanů Petra Macha.  Sám pan předseda se snaží v médiích distancovat od Bátory, nyní by bylo možná lepší, kdyby Mach veškeré spojitosti s Bátorou doznal.

O celém případu hackerova proniknutí do Bátorova účtu se můžete dočíst zde:http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/207528.aspx

V Kontaktním listu byl uveden i Machův kolega Benjamin Kuras, který vytvořil v říjnu 2002 tzv. Euroskeptickou alternativu (ESA), která následně hrála jednu z nejagilnějších rolí proti vstupu České republiky do Evropské unie.

————————

Petr Mach balancuje na hraně krajní pravice, anarchismu, náckovství a populistického kapitalismu se silným akcentem národní “hrdosti” směřující k izolacionismu, tedy na jakési směsi pro slušného člověka krajně zavrženíhodných hodnot.

SDÍLET