Přežije nový africký stát Azawad?

Vítejte v Azawadu, v tom pouštním státě, ve kterém se jedno zrnko písku střídá s dalším. V té prapodivné zemičce kdesi na severu afrického Mali,  o které skoro žádný Evropan nemá ani potuchu. Evropská média tak trochu zapomněla na politické dění v jednom z nejchudších států světa. Pro Čechy je možná Mali nedůležitým místečkem na světě, ale z geopolitického pohledu je Mali hranicí mezi islámskou a křesťanskou částí subsaharské Afriky. 

O důležitosti Mali a zvláště severní části této země svědčí také zájem americké administrativy, která celou oblast zařazuje tak nějak na truc Francii do své sféry vlivu. Mali bylo dříve v koloniálních časech součástí francouzského koloniálního impéria. V Mali žije na zhruba 1 milion Tuaregů. Tuaregové jsou jedním z berberských národů obývajících rozsáhlá území rozkládající se ve středozápadní části Sahary a Sahelu na severu Afriky. Jedná se především o kočovné pastevce. Detaily tuaregských povstání a situaci v Mali jsem z obecné roviny popsal v mém článku zde: Bude Mali laboratoří pro nejmodernější zbraně USA?

Teprve čtvrté povstání Tuaregů bylo úspěšným tažením za dosažení vlastního státu. Vojenský převrat v ostatních částech Mali de facto pomohl povstalcům bez jakéhokoli odporu k vytvoření jejich vlastního státu. Neštěstí a válečný konflikt, který vedl k vytvoření Azawadu, má za následek prohloubení hladomoru a humanitární krize v africkém Sahelu. Například sousední Mauretánie na celý konflikt doplatila přílivem tuaregských uprchlíků na jejich území. O tomto Mauretánském trápení a její humanitární krizi jsem napsal před časem článek zde: Mauretánie vedle hladomoru zažívá také humanitární krizi

Azawad mě osobně láká jeho zvláštností. Především skoro nikdo neví, jestli má nový samozvaný stát Azawad také podporu obyčejných Tuaregů. Dokonce se ani neví, která skupina povstalců Azawad vede. Je to Národní hnutí za osvobození Azawadu nebo islamisté z Ansar Eddin? Jo, to nikdo vůbec neví. Timbuktu a řada dalších měst měla být údajně obsazena islamisty z Ansar Eddin, ti také měli vyvěsit své prapory a údajně měli nad částí Azawadu vyhlásit právo šaría.

Západní média tak trošku využila situace a ihned celý Azawad prohlásila za území islamistů praktikující to právo šaría. Což pravděpodobně podle dostupných údajů až zase taková pravda nebude. Uvědomme si, že Azawad je místo plné chaosu a násilí de facto ovládané třemi skupinami: Národní hnutí za osvobození Azawadu, Ansar Eddin a odnož Al-Káida skupina Aqim.

Každopádně Azawad jako takový svým založením bortí tradiční představy o hranicích afrických zemí. Prozatím se hranice všech afrických států shodují s hranicemi koloniálních území. Azawad jako takový prozatím tyto představy bortí. Vůbec ani není jisté, kde hranice Azawadu končí. Média, ale i někteří komentátoři hovoří o nové vládě Azawadu jako o členech Národního hnutí za osvobození Azawadu. Toto hnutí, malijská vláda a Spojené národy jsou vyzývány zcela správně k rozhovorům. V Azawadu vládne neuvěřitelně velký hladomor a s tím také spojená humanitární krize.

Existence Azawadu je podle mého mínění závislá na dvou faktorech: především na ochotě USA a Francie ochránit své obchodní a politické ambice v severním Mali(připomínám, že v Azawadu byly nalezeny zásoby ropy a uranu). Zároveň je Mali zařazené do amerického plánu boje proti Al-Káida v Sahelu. Existují totiž zvěsti o sílící roli teroristických skupin včetně Al-Káida v Azawadu. Toto si určitě USA nenechá líbit a bude chtít vojensky zasáhnout k narušení státního útvaru tolik  blízko nakloněného k teroristickým skupinám vedoucím také boj proti jednotkám USA. O tom se také zmiňuji ve svém článku.

Existence Azawadu je také do jisté míry závislá na podpoře obyčejných Tuaregů, kteří se podle všech důkazů z utečeneckých táborů v Mauretánii zcela neztotožňují s válkou proti centrální malijské vládě, a kteří se dokonce všech tří skupin bojovníků v Azawadu bojí. Zatím vše vypadá tak, že všechny tři skupinky bojovníků za svobodný Azawad chtějí svobodu jenom pro sebe a své obchody a obyvatele celého území spíše používají ke své zlovůli. Tuaregské skupiny, které vytvořili nový stát mají velký zbrojní potenciál pocházející z Libye. Díky tomuto potenciálu, neschopnosti malijské vlády, Africké unie a Hospodářského společenství západoafrických států, by mohl Azawad vydržet jako takový kvazistát, ve kterém vládnou ozbrojené síly stojící také proti vlastnímu lidu.

Hladomor by mohl oslabit vládu Azawadu, zase na druhou stranu také záleží, jak se zachovají obyvatelé Azawadu. Africké státy jsou známé hlavně svou etnickou rozmanitostí, ve které se každé etnikum specializuje třeba na různé druhy obživy. Tuaregové jsou kočovní chovatelé dobytka, pastevci. Tato jednostranná specializace by mohla velmi ekonomicky ohrozit existenci Azawadu. Na druhou stranu je tu otázka nezákonných obchodů se zbraněmi, drogami, obchodování s lidmi. To vechno se děje v severním Mali velmi dlouhou dobu a údajně i malijská vláda na těchto obchodech spolupracovala. Po vytvoření Azawadu je pravděpodobné, že se zisky z těchto obchodů ještě zvýší. Otázkou je, jestli tyto příjmy budou stačit na chod státu a jestli skutečně bude USA a Francie přihlížet ničení svého dlouholetého snažení omezení vlivu teroristických skupin v regionu.

Navíc islámské právo šaría prosazované skupinou bojovníků Ansar Eddin bylo jako nutné zlo tolerováno Národním hnutím za osvobození Azawadu. Po zveřejnění projevu Ansar Eddin na Youtube, najednou vztahy mezi Ansar Eddin a Národním hnutím za osvobození Azawadu velmi ochladly.

Ansar Eddin přestalo mluvit o nutnosti samostatnosti a začalo upřednostňovat šáriu. Otázka je, jak dlouho a jestli toto právo vyhlášené na některých místech Azawadu, bude tolerováno Národním hnutím za osvobození Azawadu. Navíc složení nového státu je také zčásti založené na kmenové rivalitě. Bude šaría tolerována kmeny a Národním hnutím za svobodu Azawadu?

Obyčejní Tuaregové podle všech indicií nesouhlasí s nastolením radikální verze islámu s islámem ve skutečnosti nic nemajícím společného. Radikální islám zde má pravděpodobně lépe krýt nezákonnosti, má legalizovat násilí a hrubé chování “státní” moci na obyčejnými obyvateli.

Mezinárodní organizace se snaží zatím nastartovat humanitární akce na pomoc hladovějícím Tuaregům.

Azawad nebyl do dnešních dnů mezinárodně uznaným státním útvarem. Azawad má nejistou budoucnost. Existence Azawadu ohrožuje především  americký boj proti Al-Kaidě v Sahelu a saharské Africe. Zároveň tento stát vystupuje proti svým občanům, které využívají vládní skupiny k prosazování svých zájmů. Rozpadne se Azawad sám pod vlastní tíhou, nebo bude násilně svržen se zahraniční pomocí? Co si o tom myslíte?