Populistický podnikatel presidentem? – Na tom něco smrdí!

Kdo Tomia Okamuru znal před známou reality show Den D? Většina obyvatel české kotliny ani nevěděla o koho jde. Byl to ten člověk od cestovek co občas vystoupil někde v Občanském judu, nebo v krátkých stopážích televizních zpráv. Díky působení v jedné zvláštní show se tak Tomio Okamura vynořil ze sladkého prostředí částečné anonymity. Je zajímavé, že se u tohoto pána hovoří jako o kandidátovi na prezidenta republiky, ale už tak nějak se pozapomíná na jeho úvahy o kandidatuře na senátora. Média možná potřebují poukazovat na Okamurovu nejvyšší metu.

Tomio Okamura také hovoří o tom, že je na něj zahájena mediální kampaň a chce žalovat ty největší hříšníky, kteří si vzali jeho jméno do úst, respektive do písmenek. Upřímně řečeno, nedivím se, že se proti panu Okamurovi zvedla vlna nevole. Ostaně, co si skoro prezidentský kandidát zasadil, to také sklízí. Tomio Okamura zvolil jednoduchý tón své řeči pochopitelný i těm největším omezencům. Lidé touží po jednoduchých, i když naprosto nízkch řešeních. Občanům je jedno, jestli někdo poruší Ústavu, jestli někdo poruší lidská práva a zakope je kilometr hluboko.

 Okamura bojuje proti multikulturnímu světu, stejně jako Dělnická strana a Strana svobodných občanů:

Vytáhl na světlo boží populismus, jednoduchou, na první pohled líbivou politiku plnou rasismu a rasistických přirovnání. Šíření rasismu, šíření nenávisti vůči někomu odlišnému tady jde do totálního pozadí. Jak je krásné vykládat slova proti multikulti a přitom mít část kořenů právě v zemi, kde multikulty existuje. Takové Tokio, to je přímo semeništěm multikulty. Pan Okamura používá jednoduchý, až přílišpokleslý slovník ultrapravičáků. Že to není pravda? Ale kdeže, podívejme se na jednu citaci Tomia Okamury:

“Proberme se!” “Bylo by dobré, pokud by se probrali i všichni založení takzvaně multikulti. Krása naší země je přece v odlišnosti, v tom, že máme české syrečky, máme češtinu, českou svíčkovou – máme další české věci.”

Podobně se Tomio Okamura vyjádřil o multikuli v Parlamentních listech: ” Bylo by dobré, pokud by se probrali i všichni založení takzvaně multikulti. Krása naší země je přece v odlišnosti, v tom, že máme české syrečky, máme češtinu, českou svíčkovou – máme další české věci”

Pro trošičku rasistické posluchačstvo se řečičky proti multikulti hodí. Jasně, Čechy Čechům a pro nikoho jiného. Všichni multikulti se mají probrat. Možná by se měl probrat zejména pan Tomio Okamura. V jeho domovině, a to jak v Japonsku, nebo v Koreji, neexistují multikulty výrazy. Nikoho by tam nenapadlo používat veřejně tyto výrazy. Takovýmto slovníkem udělá Čechojaponec jistě dojem na Stranu svobodných občanů, Dělnickou stranu sociální spravedlnosti, paní Bobošíkovou nebo Miloše Zemana. Žádný paradox se tady ani omylem nekoná. Panu Okamurovi jde o české podnikatele a české prostředí, a přesto do našeho českého koutečku přiváží japonské turisty, zakládá japonské suši bary a další podniky. Toto je přeci také náznak jakéhosi multikulty.

 Blogy Tomia Okamury obsahují rasismus a xenofobii:

Z úst exmluvčího cestovních kanceláří padají xenofobní výrazy. Respektive blog na iDnesu se hemží zvláštními názory. Například zde Tomio Okamura obhajuje rasistické vrahy, v tomto svém článku zase programy neonacistických stran. Ve svých článcích hovoří Tomio Okamura také o bývalých kandidátech ultrapravice sloužících na ministerstvu školství.

Jak je to s majetkem a úspěšností Tomio Okamury:

Pan Tomio Okamura nasadil nefér nástroje populismu jenom proto, aby se dostal tam, kam chce. Sám o sobě prohlásil, že on nerad prohrává, a tak jak je vidno, udělá cokoli proto, aby dosáhl svého vytouženého cíle.

Tomio Okamura zdánlivě vytváří dojem, že je majitelem cestovní kanceláře Miki Travel. Tatospolečnost mu nikdy nepatřila a nepatří, působí v ní jako jednatel. Tomio Okamura na svém webu neříká přímo, že je majitelem Miki Travel, ale zároveň hovoří tak, aby čtenář nabyl velmi jednoduchého dojmu, že tímto majitelem je.

Opět mohu toto své podezření podpořit přímou citací ze stránek Okamury: “Z ušetřených peněz odletěl do Londýna, kde jsou ústředí největších cestovních kanceláří dovážejících asijské turisty do Evropy a zkusil se jim nabídnout, že by pro ně zajišťoval služby v České republice a na Slovensku. A podařil se mu tam malý zázrak. Přesvědčil druhou a následně i největší japonskou cestovní agenturu, že je ten nejlepší a podepsal s nimi kontrakt. V té době neměl v Praze ani kancelář, dokonce ani telefon, ale risk se vyplatil. Vsadil na preciznost a poctivost, což jsou vlastnosti, které mnoha jeho konkurentům chyběly. Dnes už vozí do Čech přibližně 100 000 zahraničních turistů ročně.”

Japonské turisty sem do Čech vozí japonská cestovka JTB. Tedy i zde se nám okamžitě ztrácí jakási vidina dovozu 100 000 japonských turistů do Čech. Nevím, ale podle dostupných informací nevypadá pan Tomio Okamura na schopného podnikatele.

 Okamura si protiřečí: nechtěl do politiky anyní do ní chce kandidovat:

Tomio Okamura všechny své čtenáře uklidňoval, že do politiky v žádném případě, že mu nějakých 65 000,- korun za tu námahu nestojí. Podobně komentoval český Japonec také svou nechuť ke vstupu do politiky na svém blogu na iDnesu:

Cituji z Okamurova blogového článku z 11.7.2011: “P.S.  V diskuzích se už objevují celkem správně míněné apely na to, abych jen planě nekritizoval. Konkrétní návrhy změn zákonů nebo náměty k diskuzi proto zasílám i našim poslancům. Tím, že řešení přesouvám na už zvolené zastupitele, se snažím mj. zlikvidovat jediný důvod, proč bych vstupoval do politiky. Snad to uklidní ty, kdo právě z tohoto mají obavu.” — zdroj:http://okamura.blog.idnes.cz

Podobně Tomio Okamura hovoří o své politické kariéře 31.7.2011 takto: “Okamura: Do politiky se mi nechce. 65 tisíc mi za to nestojí”

Parlamentních listech se Tomio Okamura o svém možném vstupu do politiky vyjadřuje takto: “NA HRANĚ S XAVEREM Tomio Okamura o politické kariéře neuvažuje, platově by si totiž výrazně pohoršil. A v podobném postupu nevidí ani další pozitiva. Rád se totiž pohybuje mezi “normálními lidmi.” Soudí ale, že Čechům chybí pevné morální vzory a že by veřejně činné osoby měly být odpovědné za své chyby.”

Co se muselo stát, že pan podnikatel a bývalý mluvčí cestovních kanceláří změnil svůj názor na vstup do politiky? Tvrzení Tomia Okamury vypadají velmi směšně. V čem je tedy v tomto ohledu Tomio Okamura jiný? Chová se naprosto totožně jako všichni dnešní politici. Podívejme se například na Zdeňka Škromacha a jeho slova plná nechuti kandidovat do zbytečného Senátu. Tento levicí vydávaný sociální odborník tak nakonec své sliby porušil a stal se senátorem. Podobně se tedy zachoval pan Okamura, akorát s tím rozdílem, že on ještě nikam zvolen nebyl, ale chce do politiky najednou vstoupit.

 Okamurova politika je populismus a nacionalismus s ohledem na to, co se libí cílové skupině čtenářů a zájemců, bez ohledu na to, co je vhodné pro stát a občany:

Můžeme poté věřit slovům pana Okamury?

Jaká má být politika v podání Tomia Okamury? Již nyní si můžeme udělat jednoduchý exkurz do nové éry záměru politika. Viz. třeba Okamurův nový návrh cizineckého zákona, v Parlamentních listech sám Okamura vysvětluje svůjnávrh zákona. Cizinecký zákon v podání Okamury má sloužit k vykořisťování přistěhovalců. Jasně, z domácího obyvavatelstva udělejme nadřízené a z přistěhovalců nesvépravné osoby bez jakýchkoli práv. Proč ne, Okamura o tom píše ve svých článcích. Máme mít jeden, tedy vlastně dva vzory. Tím jedním má být bohatý Kuvajt a tím druhým ještě bohatší Spojené arabské emiráty(SAE). Vzpomínám si na jeden článek o zaměstnávání Uzbeků v právě jmenovaném Kuvajtu.

Docela se divím, co bychom to tu chtěli zavádět. Pomaličku se připravujeme k nevolnictví, jaké je v těchto zemích aplikované. Jasně, uzbecké noviny nikdo nečte, nikdo se nedozví co se děje. Nikdo neví, že služebné z této země sloužící v arabských zemích jsou pro Kuvajťany nebo obyvatele Spojených arabských emirátů jen kusem hadru bez lidských práv. Tyto služebné jsou bity a je proti nim zahajováno násilí. Ve formě ultrapravicových myšlenek se pokusíme o šílený zákon. Pan Okamura, se tak trochu opírá o podivnou teorii. Podle něj by přistěhovalec byl příhodný republice jen a pouze tehdy, pokud jí má co nabídnout. Pokud nemá, tak musí odtáhnout. Kam jsme se to pane Okamuro dostali?Opravdu si myslíte, že takovéto ultrapravicové názory jsou ku prospěchu České republiky?Budeme jako v Kuvajtu a SAE zaměstnávat gastarbeitry, takové menší otroky, kteří nemají žádná práva.

Taková je povaha Okamurovy myšlenky. Přistěhovalec bude bohatý, bude hýřit majetkem, najednou se stane přínosnějším, než méně movitý jedinec ze stejné země původu. Zavedou se správní poplatky za milion korun. To bude nádhera. Tací lidé dostanou pouze za mrzký milion trvalý pobyt. A kde jsou lidská práva?

Tomio Okamura svými návrhy zákonů a pojetím politiky pošlapává lidská práva. Lidem je jedno, že někomu budou odejmuta práva, nebo že budou porušeny mezinárodní úmluvy a smlouvy. Je zde vykládáno cosi za konzervativní. Za to slůvko se může cokoli schovat. Tomio Okamura nasadil jednoduchý naprosto velmi škodlivý ráz své politiky. Tomio Okamura napsal sice knihu Umění vládnout, ale jak vidno, jeho vláda je namířena pro bohaté. Nyní mají přicházet bohatí z ciziny, aby možná zabezpečili vyšší zisky cestovním agenturám.

Tomio Okamura odmítal vstup do politiky z toho důvodů, že by dostával menší mzdu, než kterou pobírá nyní. Znamená to tedy, že našemu budoucímu politikovi více záleží pouze na své činnosti, než kolik jí odevzdává společnosti? Napadá mě tedy jedna spásná myšlenka, když pan Okamura vstupuje do politiky, znamená to, že má nyní plat menší než 65 000.– korun? Možná ne, možná ano. Co jiného tedy bude za Okamurovou ochotou být v politice? To nevímnám bude muset ozřejmit sám Tomio Okamura, tedy pokud tak učiní.

 Okamura velebí Národní stranu a chválí přesidlování Cikánů do jiných krajin, podporuje tím tedy xenofobii a rasismus společně s nacionalismem a ultrapravicovými stranami:

Tomio Okamura sám velebí přímo Národní stranu svým výrokem: ” O Národní straně píšeme, že je extrémistická, ale čím doopravdy? V čem je například extrémní názor, že Cikáni by si měli založit vlastní stát a že Česká republika by měla podpořit jejich vystěhovalectví do země, odkud pochází jejich prapředci ?”  — zdroj: rozhovor Barbory Tachecí s Tomiem Okamurou

Okamura tento svůj výlev vyslovil v kontextu pamfletu Národní strany: Konečné řešení cikánské otázky. Přesto všechno se vytáčí a hovoří ve svých slovech velmi neobratně o Židech a jejich snaze o vytvoření dnešního Izraele. Tedy, pane Okamuro, tak takto opravdu ne. Židé usilovali o stát nejen na půdě OSN po dobu několik let a Cikáni nic zakového nedělají a nikdy nedělaliTomio Okamura tedy zcela demagogicky a účelově vnucuje Cikánům to, po čem nikdy netoužili.

Tomio Okamura také nechápe v čem je Národní strana extrémistická. Ve svých článcích zcela jasně hovoří o tom, že neví, proč jdou média, soudy a další slušní lidé proti této straně. Když je na to saméTomio Okamura dotazován, tak opět kličkuje. Ten tak médii podávaný vzor nové, ještě lepší politiky si myslí, že když je někdo nebo něco registrováno Ministerstvem vnitra, tak je to legální a v pořádku. To svého času byla NSDAP v Německu také.

Tomio Okamurovi stačí, když s jeho článkem souhlasí 95 % lidí. Tak v tom případě je všechno v pořádku, to je dobře. Když stejná část bude souhlasit se zplynováním Židů, bude to také dobře?Přemýšlí vůbec Okamura o svých názorech, nebo je upravuje pro své čtenáře? Okamura nevidí nic špatného na přesídlení (repatriaci) Cikánů někam pryč. Už vůbec mu nevadí, že tento nápad vyšel z pera Národní strany. Slepě vykládá svou mantru o pojmenování problému. Takto se přesně chovají dnešní rasisté. Jakoby poukazují na palčivé problémy a na jejich řešení podstrkávají rasistické recepty, on si ten hloupý občan toho nevšimne. To tedy není rasistické.

Každému slušnému člověku by bylo ze spisu Konečné řešení cikánské otázky na zvracení, ale Okamurovi zjevně není. Pouze něco utrousí o tom, že ten název je divný. Nedá mi to a musím se zamyslet nad historií o osudem Židů. Zplynování Židů začalo také ideou o repatriací ŽidůOkamura říká, že název je divný, ale nikdy veřejně neřekl, že žvásty Národní strany jsou špatné. Jenom sdělil, že na myšlence pžesídlení cikánů nevidí nic špatného. Okamurův blog si přečetlo přeci několik desítek tisíc čtenářů, tak je všechno v pořádku. Okamura populisticky vytváří politiku podle toho, co se demagogicky líbí cílové skupince jeho čtenářů. Jestli je to výhodné pro Českou republiku a její občany, to Okamuru nezajímá.

Stačí, když se najde dostatek lidí, kterým se bude líbit třeba repatriace Židů do Izraele, zdravotně postižených do ruské sibiře, a pan Tomio Okamura o tom klidně napíše svůj článek, ve kterém toto vše bude hájit. Lidé si to přeci přejí, a to je důležité. Je jedno, že to je ta zanedbatelná část, ale ta čtenost o tom přeci vypovídá. Z takového názoru Okamury je mi na zvracení. Hitler to také chtěl jen tak trochu vyčistit od Židů. Okamura to chce vyčistit trošku od Cikánů. Sakra to se mi hodně nelíbí. Tohoto člověka bychom chtěli za nového prezidenta? Nebo snad i za senátora?

Člověk takových kvalit a schopností jako je Tomio Okamura se neznepokojuje nad existencí náckovské strany a nad existencí pamfletů proti minoritám. Pokud elity národa nepoukáží na to, že je toto špatné, tak si poté občané budou myslet, že je takové jednání naprosto správné. Tomio Okamura svými názory bez problémů legalizuje politiku ultrapravice a nacionalistů. Ale ono o nic nakonec nejde, že? Čtenáři si to žádají.

 Je opravdu Tomio Okamura politicky korektní?

16. 6. 2011 poskytl tento muž rozhovor serveru Nasepenize.cz, kde hovořil především o ekonomické situaci. Okamuro v zhovoru mimo jiné pronesl také tuto větu: “Úspora je odstranění prostředníků v případě zakázek pro obranu a za to Sašovi Vondrovi dík.”

Jak hluboce zná Tomio Okamura Alexandra Vondru? Jak je vidět, má Tomio Okamura obrovský záběr. Zná se s politiky od pravé do levé strany. Viz. web ČSSD například z 13. 10. 2008: “Na sobotní odpoledne připravili sociální demokraté výlet parním vlakem z České Třebové do Moravské Třebové. Tentokrát se akce vedle kandidátů ČSSD do krajských voleb zúčastnil také odborník na cestovní ruch Tomio Okamura. „Přijel jsem podpořit svého kamaráda Radko Martínka, který kandiduje na post hejtmana Pardubického kraje. Nikdy se nevměšuji do politiky, proto podporuji Radka jako člověka, kterého si vážím od doby, kdy působil jako ministr,” řekl v krátkém vystoupení Tomio Okamura.”

31.8.2010 – Reflex
Pražská ODS v pondělí představila zlatý hřeb obecních voleb, svého volebního lídra-nelídra Jana Kalouska. A já konečně vím, koho a proč budu volit: Kalousek je dobrý kámoš a má rád sushi.

Udělejte si sami svůj obrázek sami o tom, jak moc je Okamura politicky korektní. Mimochodem na křtu druhého pokračování Okamurovy knihy Umění vládnout byli například arcibiskup Dominik Duka, Věra Čáslavská, Miroslava Němcová (ODS), Zuzka Rojbrová (KSČM), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Petr Gazdík (TOP 09) a další.

 Pojízdná show Tomio Okamury je také o rasismu:

Tomio Okamura  zvýšení své popularity také obráží se svým pojízdným cirkusem, tedy pradon se show, celou republiku. Městečka, vesnice. Zde na této podívané vystupuje jako hvězda ležérně oblečený Okamura obklopený sadou bavičů a umělců.

Jedno takové Okamurovo představení popisuje Reflex:http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/44849/mozna-prijde-i-tomio-aneb-mitink-o-cinskych-penisech-a-starych-trenkach.html

Celé představení uje několik rasistických urážek směřovaných na Romy. Cituji z vžše uvedeného článku na Reflexu: ” My jsme takhle vystupovali v Chanově a žádná propiska se nám nevrátila,“ směje se Okamura, když lidem podává zápisník na dotazy pro sebe, k němuž je přivázaná propiska”

Běcirkusových čísel slovní ekvilibristiky se také dozvíte mnohé informace z Okamurova dětství a nesmí scházet ani vtipné povídky o čínské penisové restauraci a o tom, jak Okamura měl na stole koňský penis, dozvíte se jak Okamura nahlížel do zadku prasete a řadu velmi důležitých věcí. Mimo jiné, diváci se mohou také ptát, Okamura jako statečný kovboj odpovídá se svou naučenou říkankou, že prezidentská volba není na pořadu dne.

 Kandidatura do Senátu je téměř jistá

To, že bud kandidovat do Senátu, o tom je téměř zbytečné jakýmkoli způsobem pochybovat. Senát a senátní volby budou pro Okamuru jakousi laboratoří nálady spoluobčanů. Pokud bude Tomio Okamura na prahu čerstvých čtyřicátých let tak zahájí další kariéru českého politika.

Dělnická strana sociální spravedlnosti se koncem roku 2011 chlubí se svým cstupem do gastronomického světa. V říjnu jsme tu měli špíz Tomáše Vandase a dnes si dělničtí předáci darují vínečko ryze dělnické značky DSSS. S politickými pochutinami se doslova roztrhl pytel. Pozadu nezůstal ani Tomio Okamura, a v lednu si nechal vypálit svou vlastní značku slivovice. 120 litrů slivovice tak bude mít své vlastní jedinečné viněty a možná že se také tato slivovice bude nabízet jako prezent během Okamurovy kandidatury na senátorský post. Speciální značka vína i slivovice by se krásně doplňovaly. Možná, že se bude rozdávat vínečko bílé společně se slivovičkou, jo možné je dnes všechno. Kdo ví…

Cheme opravdu politika, který o Češkách a Češích hovoří jako o páchnoucím národě?

Ve webové verzi deníku Blesk se nachází zajímavý článek o tom, který národ nejvíce smrdí.

Tomio Okamura se o Češkách vyjadřuje takto:

“Proč si Češi nedají říci?

“Nezměnilo se to za 20 let, takže v nejbližších měsících či letech neočekávejme výraznější posun. Je to především o sociálním postavení, kultuře národa. Věřím, že změna přijde s další generací,” říká Tomio Okamura.

“Je zvláštní, že u nás běžně vidíte ženy, které nemají vyholené podpaždí. To je třeba v Japonsku nepředstavitelné. I starší ženy vědí, že je to nehygienické a odpudivé,” dodává na závěr Okamura. ”

Tomio Okamura chce být senátorem a prezidentem u národa, o kterém hovoří jako o spatně sociálně postaveném národě. Tomio Okamura je pro ženy s vyholeným podpaždím. Jak je vidět, když jde o pozice a politické body, tak nevadí ba smradlavému národu.

—————————————————

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY SPŘÁTELENÉHO BLOGU VÍTA HASSANA:

Tomio Okamura a jeho společenské harakiri
„Čechy Čechům!“, „Cikáni do plynu!“, „Tomio na hrad!“
Okamura hájil neonacisty, neonacisté teď na oplátku hájí Okamuru
Vít Hassan: Proč nechci, aby se stal Tomio Okamura prezidentem České republiky

 

 

 

 

 

SDÍLET