Neonacistka Šlégrová se spletla, nežijeme za hákovým křížem

V procesu s náckem nesmíte být Židem? Doslova žasnu čeho všeho se ještě nedočkám. Nacistka, stoupenkyně ultrapravicových výblitků je souzena za svá vystoupení během jedné demonstrace. Jeden ze znalců je touto osobou napaden kvůli svému údajnému židovskému původu. Advokát stoupenkyně ultranacionalistů tedy požaduje aby byl tento znalec vyřazený z celého řízení.

Extremistka Lucie Šlégrová se společně se svým advokátem Petrem Kočím pustila do soudního znalce Mázla. Ona je přeci členka Dělnické strany, vyznává učení jejího guru Adolfa Hitlera, a tak je nemožné, aby znalcoval její případ nějaký Žid. Rasová podmínka je tady podle ní jasnou možnou předpojatostí. Dělnická strana a její sympatizanté tak zahájili vlnu pomluv a tlaků na samotného znalce. Ten vše nervově nevydržel a své znalecké činnosti se sám zřekl. Jeden tah té ultrapravicové divě vyšel. Odstranit někoho jenom proto, že by mohl být Židem.

Čeští náckové zdá se vynalezli novou techniku, kterou již dávno využívají jejich kolegové v Němeku. Opět se naše ultrapravicová skupinka obyvatel přiučila ze zahraničí. Jak vidno, školící zasedání s německou NPD nese své ovoce. Holka vyznává nacionalismus a svou žádostí tak nepřímo přiznává, že vyznává učení jejího guru Adolfa Hitlera. Znalec má jméno připomínajícího Žida. Na serverech nacionalistů se odehrávají slovní potyčky o původu znalcova jména. Samozřejmě  dochází ke znalcově dehonestaci. Nedivím se mu, že se bojí a chce se svou činností přestat. Nacionalisté jsou schopni čehokoli jenom proto, aby dosáhli svého.

Jak se jim někdo nelíbí, tak okamžitě vyhrožují a jsou schopni použít prakticky cokoli. Tady přestává legrace. Proslov mladé nacionalistky měl být znalecky posouzen. Nyní se zvyšuje šance na to, že se soud s extrémistkou přinejmenším výrazně prodlouží a nakonec může všechno skončit i zdárným výsledkem pro Lucii Šlégrovou. Je vůbec v moderní společnosti příhodné, aby nějaká taková osoba kastovala lidi podle původu a ještě k tomu si sama dávala podmínky, kdo se bude na jejím případu podílet a kdo ne? Copak jsme v nějakých třicátých létech, ve kterých Židé nemohu vykonávat svou práci?

Co by se stalo, kdyby byl soudní znalec Romem? To by se poté vymlouvala nacionalistka Šlegrová na barvu pleti a aktivity své straničky v severních Čechách? Náckové povraždili za světové války miliony Židů, tak dnes nemohou neonacisty soudit a posuzovat Židé? To je totální hloupost rovnající se stejné pravdivosti jakou mají nacionální myšlenky Vandasových příslušníků. Média tady zapomínají na jeden fakt. Ta holka se doznala k tomu, že ideologie vyznávaná Dělnickou stranou je blízká, prakticky totožná s ideologií národního socialismu Adolfa Hitlera. Ostatně, byla to Lucie Šlégrová, která veřejně hovoří o sociálním nacionalismu jako o jediné možné cestě spásy společnosti. Tato osoba se nestydí předstoupit před soudní dvůr, a tam požadovat pomocí svého právníka nacionální požadavky.

Začnou si tímto dnem neonacisté diktovat kdo je bude a nebude posuzovat za jejich prohřešky? Toto všechno je velmi vážný precedenc, který se celé společnosti nemusí vyplatit. Neonacisté teď budou pečivě studovat rasový původ svého posuzovatele, soudce, vyšetřovatele, případně dalších lidí. Najednou využijí nástroj demokracie a práva na spravedlivý proces ve svůj prospěch. To přesto, že těmito hodnotami demokratické společnosti opovrhují. Šlégrová odvozuje židovský původ na základě znalcova příjmení. Jasně, budeme posuzovat lidi podle příjmení a podle toho budeme vycházet vstříct těm bláznům indických symbolů štěstí.

Pokud místopředsedkyně mosteckého soudu vyhoví výhradám Šlégrové, dojde tak zcela jistě k přelomovému  kroku odporujícímu také Ústavě České republiky. Nikdo v České republice nesmí být šikanován, poškozován nebo snad pracovně vymezován na základě svého původu. Samotný znalec Mazel médiím sdělil, že není Židem. Přesto mu na internetu vyhrožují náckové. Jasně, chtějí vyšachovat znalce za jedním jediným účelem. Celý případ s Lucií Šlégrovou  tak má nabrat jiných obrátek.

Předseda advokátní komory měl okamžitě po podání obhájcovy žádosti tohoto advokáta doživotně vyškrtnout z advokátní komory. Petr Kočí za svůj antisemitský postoj měl být vyšrtnutý. Tímto zradil svou profesní čest a bez problémů tím nepřímo přistoupil na argumenty národního socialismu. Trošičku si při těchto zprávách připadám jako za dob norimberských zákonů. Petr Kočí zradil etický kodex, nemá co dělat mezi advokáty.

Podívejme se na to, jak zareagovalo prezidentovo okolí. Jeden z poradců prezidenta Václava Klause, Pavel Hasenkopf, opět komentoval celou záležitost kolem  neonacistky Šlégrové po svém. Tady vidíme jak názorově je posunutý prezident republiky a jeho poradci.

V ČESKÉ REPUBLICE NESMÍ BÝT LIDÉ POSUZOVÁNI NA ZÁKLADĚ RASOVÉHO PŮVODU. Výrazy jako podjatý Žid nepatří do advokátského slovníku. Doufám, že advokát Petr Kočí bude za své tvrzení vyhozen z advokátní komory. V moderní společnosti je absolutně nepřijatelné, aby řadový advokát kádroval soudní znalce podle jejich rasového původu.

————————————————–

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK SPŘÁTELENÉHO BLOGU VÍTA HASSANA:

Lucie Šlégrová – česká neonacistka, která má zmatek v hlavě

 

 

 

SDÍLET