Matka zbitého Petra z Břeclavi měla především odmítnout akce nácků

Matka zbitého Petra v Břeclavi měla  ve včerejším televizním vstupu odsoudit snažení nácků. Její vystoupení nebylo uvážené. Popravdě ani nevím čeho tato žena chtěla dosáhnout. Pár hlupáků z Dělnické mládeže začnou, jako jejich říšský kolega, řečnit na pódiu. Této paní ani rodině zbitého chlapce nevadí, že se hnědá lůza Vandasových duševních sraček opírá o jejich případ? Jí nevadí, že vyholenci hrající si na novodobé příslušníky SS nebo SA, budou ve jménu jejího syna pochodovat městem? 

Ve slovech maminky zbitého chlapce vidím zlobu. To samozřejmě nemůžeme této ženě zazlívat. Kdo by v tento okamžik neměl oprávněný vztek na útočníky? Bohužel celý postoj Petrovy matky i samotného Petra nahrává náckům na jejich notu. Její kluk byl obětí tří lidí, a tak nyní musí nutně přijít msta v podobě hromadného náckovského pogromu na všechny Romy ve městě?

Tady by neměl být prostor pro nějaké lynčování. Trestný čin spáchali především tři recidivisté, kteří mají být za své počínání odsouzeni a potrestání. Proč rodina oběti, proč samotná oběť nevyslovila tu jedinou a platnou pravdu? Za tímto činem stojí jedinci a ti také jsou těmi, kdo nesou jedinou zodpovědnost. Ostatní Romové nemají s tímto nic společného. Sama matka postiženého kluka, tak i oběť sama tak pošlapala svoji vlastní čest a úctu, když dovolila nepřímo svými řečmi demonstrování těm  pochybným náckům.

Kdyby napadený Petr, kdyby jeho matka řekli: “jedinými viníky jsou tři lidé, kteří se dopustili trestného činu a ostatní Romové za tento akt nenesou vinu a my se distancujeme od snažení Dělnické strany”, nemuselo dnes být to médii oblíbené kolečko o hloupých náccích a ještě hloupějších občanech podporujících hnědé myšlenky starého malíře pokojů. Dělnická strana, tak jako hladoví supové pojídají zbytky důstojnosti Petra a jeho rodiny. Opravdu muselo dojít k takovému znevážení? Média manipulovala s touto ženou, manipulovala s celým případem, aby měla co natáčet, aby došlo k dalšímu sociálnímu střetu mezi nácky, ovcemi naslouchajícím náckům a Romy.

Toto je přeci tolik oblíbený způsob mediální prezentace. V médiích budou zprávy o dnešním dění. O tom, jak jednotlivé náckovské persony Vandasovy strany řeční pro toho chlapce. Dělnické straně nejde především o žádného chlapce, ale o sběr podpisů na Vandasovu kandidaturu. Přesně tohle je ten okamžik. Naciskupinky mladých neonacistů nyní vypadají jako zastánci těch, komu je ublizováno. Proto také je více než příhodné podepsat kandidaturu toho hodného strejdy Vandase na prezidenta republiky. Kdo by jiný také zastával práva takových ohrožených lidí?

Nepřizpůsobiví milovníci symbolů indického štěstí, milovníci jednotek SS, milovníci nacistických pohlavárů tolik nenávidějící jinou než bílou barvu, nyní mají morální kvality k tomu, aby jen tak bez problémů hovořili o jiných tzv. nepřizpůsobivých? Hnědá myšlenka náckovského smýšlení vyvolává zdání nepřizpůsobivých ve všech odlišně zbarvených lidech. Gauneři ochotni hodit zápalnou lahev  do romského obydlí hovoří o jiných gaunerech a zároveň pro své smýšlení zneužijí zfanatizovaný dav.

Tomáš Vandas, jako typický vůdce promluvil k davu a vyzýval občany k vyhození břeclavského starosty. To říká ten pravý. Ten, který prosazuje neonacismus a nenávist, ten kdo se stýká s německými stejně smýšlejícími skupinami, ten, kdo uznává bílou jako symbol správných Čech, Moravy a Slezska. Jak je trapné, když někteří spoluobčané sekundují těmto kanalizacím dnešní společnosti. Dělnická strana sociální spravedlnosti i její náckovské jednotky mladých jsou žumpou páchnoucí na sto honů, ochotných využít čehokoli, jenom proto, aby oni ukázali, že stojí za lidmi.

Iniciativa Nenávist není řešení ukázala, že existují také lidé, kteří hájí lidská práva, kteří hájí konstruktivní způsob řešení. Díky této iniciativě byli Romové ochráněni před náckovským běsněním. A je to v naprostém pořádku. Tito lidé musejí být ochráněni před lynčováním a chutí vylívat si vztek na ostatních Romech. Kdyby na této demonstraci Vandas a jeho lidé mohli, klidně by Romy napadli. S velkou chutí by si pochutnali na krvi těch, které nenávidí. I když pochybuji, že by byl Vandas takovým hrdinou. Takoví jako on, pouze štěkají a když jde do tuhého, stáhnou ocas a utečou se schovat pod sukýnku svých sympatizantů.

Dnešní demonstrace v Břeclavi byla především představením o chuti někoho lynčovat. O chuti nácků zneužít neštěstí jednoho zbitého kluka ve svůj prospěch, v prospěch hlásání nacistické ideologie. Bylo to především také o selhání oběti a jeho příbuzných, kteří se veřejně nedistancovali od náckovských demonstrací, kteří neřekli, že viníky jsou pouze tři útočníci a nikdo jiný.