Laissez faire je víra v egoismus, ekonomický diletantismus a rasismus

Laissez faire je víra v egoismus, víra v nekonečné zdraví a mládí zaručující dlouhodobou možnost nadstandardních příjmů. Jedině tak je člověk schopen v novém ekonomickém pojetí přežít bez tolik odsuzovaného zásahu státu. Laissez faire je především klesnutí na zvířecí podstatu společnosti, ve které je každý zodpovědný za to, jestli je nebo není bohatý. 

Laissez faire je novodobý asociální ekonomický diletantismus, ve kterém si každý může vzít co chce, ve kterém slabí nemají ochranu. Stát je přeměněn v nějakou jednoduchou šablonu poškozující základní principy kapitalismu. V této nové autokracii jsou považováni všichni slabí a neschopní sebeobrany za zbytečnou zátěž společnosti, kterou není potřeba v žádném případě podporovat. Sociální systém je v pojetí laissez faire zbytečností zatěžující kapsy těch úspěšných. V novém světě ekonomické hlouposti nikdo nepočítá, že by někdy mohl být také slabým.

Chudí jsou ponecháni krutým mrazů a větrům okolní přírody. Možná starý zákon eugeniky, ten přírodní výběr, tak udělá přirozenou selekci slabých od těch zatím silných. Věčná pseudosvoboda výběru zakryje nehumánnost nové ideologie. Inklinace k extrémismu, podpory rasismu a nesnášenlivosti, to je podpůrný nástroj laissez faire. Každý má přeci možnost výběru, jestli zaměstná černého nebo bílého. To není v pojetí laissez faire vůbec rasismus. Aplikace rasismu v soukromém sektoru je v pojetí laissez faire vítanou pomůckou. V těchto ohledech má přeci každý právo segregovat, nová ekonomika si to žádá.

Svoboda jedince je v pojetí laissez faire okleštěna do minimálního rozměru. Jedni, ti bohatí mají právo na všechno. Období průmyslové revoluce devatenáctého století, neomezenost asociality, to všechno musí být navráceno. Všechny ochranné zákony té nízké lůzy musí být zrušené ve jménu nové ekonomické ideologie. Základy kapitalismu stanovené Lockem a Smithem musejí být smazány. Najednou budeme iluzi o kapitalismu nazývat tím pravým kapitalismem, jako stejně tak budeme nazývat systém v zámořské Americe za systém laissez faiire. Samozřejmě laissez faire v čisté podobě nikde neexistuje. Ani existovat nemůže. Je to utopie legalizující nesnášenlivost a xenofobii.

Vzpomeňme si na slova Petra Macha, jednoho z předních zastánců asociální utopie laissez faire. Ten se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.

Pan Mach se k tomuto článku ozval svou připomínkou:.”Pane Hrebenare,
nevím jestli si to uvědomujete, ale uvedl jste nepravdivé tvrzení: „[Petr Mach] se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.“ Uveďte větu na pravou míru. Děkuji.”

Jako důkaz uvádím audiozáznam (přejděte si na čas 1:27) a část doslovného přepisu:

Petr Mach: Mě se jinej čtenář ptal podobně, pane Machu a co v hitlerovskym Německu, když Hitler vyzýval k bojkotu židovskejch obchodů a já jsem řikal no tak já bych hájil právo lidí nenakupovat u Židů když nechtěj, zároveň bych se ale zastával těch Židů a říkal bych těm co proti tomu brojej, tak jsou hloupý a je to hloupá politika, takže připusťte, že člověk, kterej hájí svobodu kontraktu…..

Vít Hassan: hájil byste teda svobodu toho nenakupovat u Židů?

Petr Mach: jasně, pokud se někdo rozhodne, že nechce nakupovat u Židů, u Iránců, Norů nebo u Dánů, tak já bych hájil jejich právo nenakupovat tam jako

Vít Hassan: takže souhlasíte s rasismem Německa, že tam byly plakáty nenakupujte u Židů

Petr Mach: pokud to byli soukromý plakáty

Vít Hassan: ano…

Petr Mach: tak bych řekl, každej tohle má právo hájit, ale já bych měl právo dávat plakáty, to je ale hloupej bojkot, nakupujme u Židů, chápete, to je svoboda vyjadřování

………přeskočení několika vteřin…….

Vít Hassan: V rámci stejného názorového proudu, souhlasíte, že za hitlerovského Německa byly vlastně názory nebo plakáty, které vyzývaly k bojkotu nakupování židovských obchodech

………přeskočení několika vteřin…….

Hájíte pokaď někdo v hitlerovském Německu , soukromá osoba

Petr Mach : obecně kdekoliv, neříkejte hitlerovský Německo, protože….

Vít Hassan: já říkám hitlerovský Německo jako příklad., protože kdyby někdo v hitlerovském Německu napsal nenakupujme u Židů, tak tohle právo hájíte jako právo svobodného projevu

Petr Mach: přesně tak.

Proto na mojí větě: “Ten se dokonce u nacistického Německa pozastavuje a říká, že tenkrát mělo Německo právo segregovat Židy ve společnosti.” není špatnou větou, jelikož jste sám na konci diskuse řekl to, co Petr Mach řekl. Schvalovat plakáty se segregačními hesly je podpora segregace Židů, tedy Machovo právo na diskriminaci, neboli segregaci. Segregace Židů byla možná na základě německých zákonů, proto pokud někdo souhlasí se segregací prováděnou soukromníky povolenou státem, souhlasí také se státní segregací, která byla v hitlerovském Německu.

Nacistické Německo je ukázkou toho, kam až může vést právo na diskriminaci prosazované Machem. Laissez faire je především o tom, vytvořit nový apartheid, ve kterém jedni nemají žádná práva, zatímco ostatní pošlapávají lidská práva.

Laissez faire se nazývá kapitalismem, i když kapitalismem není. Je to určitá forma společenského a ekonomického extrémismu nabádající k eugenice jako cesty k přirozenému výběru sociálních skupin ve společnosti. Slabí mají jediné právo zemřít v hladu a bídě. Jsou to přeci absolutní ňoumové. Ti neschopní získat si majetek, který by se o ně postaral.

Daňový systém je v ideologické hlouposti laissez faire pouhým obtěžujícím prvkem mající za následek krádeže peněz z kapes těch, co si je vydělali. Kvůli tomuto ekonomickému diletantismu tak stát má být pouhou špinavou zdí, ve které panují vzdušné zámky oddělené na ty vyvolené, bohem políbené a ty neschopné, ostatní. Dokonce Hegerův zdravotní systém reforem je něčím nevyhovujícím našim milým vyznavačům laissez faire. Oni chtějí mnohem tvrdší systém zdravotní péče, ve kterém si nikdo nemusí platit zdravotní pojištění.

Takové pojištění přeci překáží ideálu svobody. Každý v rámci deformace kapitalismu má volbu zaplatit si komerční zdravotní pojištění. Koho zajímá, že daný jedinec nemá dostatek finančních prostředků k hrazení komerčního zdravotního pojištění. Nemáte na to, poté budete veškerou péči hradit ze svého. V pojetí laissez faire neexistuje právo na zdraví, neexistuje právo na ochranu menšin, protože takové zákony pouze okrádají podnikatele v jejich teoretické svobodě. Nikoho už nezajímá, že se odstraněním těchto zákonů zahájí nový hon na čarodějnice, ve kterém beztrestně bude docházet k rasovým segregacím. Dnes nad všemi visí bič ve formě možného postihu.

Petr Mach je mimořádně inteligentní, je také členem Menzy. Tomuto člověku chybí především sociální inteligence. Snad právě nedostatek sociální inteligence dává prostor k extrémismu, nacionalismu a rasismu. Je tragikomické, že strana běžně stýkající se sklerofašisty a neonacisty zároveň hovoří o tzv. čisté podobě kapitalismu, která s kapitalismem nemá pranic společného.

Kapitalismus je především tvořený na základě přerozdělování kapitálu. Finance kolují v jistém kolečku od bohatých, kteří musí část peněz poskytnout chudým, aby mohli více bohatnout a chudí neměli pocit, že jsou okrádáni. Jako jistý mediátor v tomto vztahu funguje stát, který je povinen svými zákony regulovat toto kolečko. Tyto zákony mají regulovat nenasytnost bohatých. Problém nastane, pokud se stát více přikloní k bohatým. Poté tito bohatí chtějí víc a víc, chudí dostávají zákonitě méně a méně a vzniká pocit obírání chudých a následná občanská nespokojenost. Zároveň se s chudnutím ostatních snižuje možnost bohatých bohatnout rychleji a více, a tak se vymýšlejí opět za asistence státu nová pravidla, která otevírají nové možnosti pro bohatnutí.

Tohle přesně se děje u nás v České republice. Stát představovaný modrou vládou Petra Nečase porušuje principy kapitalismu v zájmu svých lobbistů. Stát je povinen podle Lockeho a Smithe vytvořit s občanem společenskou neformální smlouvu, ve které je stát povinen poskytovat občanovi služby. Mezi tyto služby patří také sociální systém. Sociální systém podle jiného ekonomického učení také říká, že ekonomická vyspělost a růst ekonomiky je také závislý na existenci sociálního systému. Bez sociálního systému ekonomická vyspělost klesá a stává se méně efektivní.

Toto ví každý ekonom. Z tohoto ekonomického zákona, je laissez faire nemožnou pro život. Vyznavači laissez faire odpovídají některým statím satanské bible, ve které je každý, kdo žádá o pomoc nazýván vysavačem duše. Tak jako v satanismu vítězí egoismus, tak také v laissez faire vítězí to samé. Humanismus je vyměněný za extrémismus a příklon k rasismu. Ekonomika moderní společnosti se neobejde bez humanismu. Všechno nelze měřit penězi. Lidský život je nejcennější a stát je povinen život ochránit.

Chtít pomoc pro zdravotně postižené, pro chudé, pro důchodce, to není komunismus, to je obyčejné lidství.  Lidství je v novém pojetí ekonomického populismu skoro sprosté slovo nahrazované slovem komunismus. Co není laissez faire je podle těchto lidí komunistické. Rasisté a xenofobové s velmi nízkou sociální inteligencí mají nyní také díky Petru Machovi a jeho Svobodným občanům nové náboženství zvané laissez faire.