Kolektivní vina živí pouze rasismus a hloupý extrémismus

Mediální svět opět navádí ke kolektivní vině. Najednou se všichni máme ocitnout ve výjimečném stavu, ve kterém jedni z Čechů jsou považováni za kriminálníky a násilníky. V emocionálně zabarvené reportáži seznámí českého diváka s dalším případem, kdy je nevinný mladík napadený třemi občany tmavé pleti. V ten samý okamžik obratná televizní režie udělá střih na několik předešlých případů, u kterých byl jednotný scénář. Rom nebo skupinka Romů přepadla, okradla, ublížila. To kdyby najednou český divák pozapomněl co ti nečeši, tedy nepřizpůsobiví občané,  tmavé pleti dělají. Najednou jsou mediálním světem všichni Romové považováni  za nepřizpůsobivé, ty jiné. Romové jsou tak v hlavním vysílacím čase lynčováni za vinu jednotlivců. 

Jo jak jednoduše se živí nenávist a rasismus v lidech. Toho určitě využijí ti hlupáci a tupci z Vandasovské větve nacionalismu. Mach ze Svobodných se bude moci potěšit nad tím, jak by bylo dobré znovuzavedení rasových profilací během vyšetřování. To by jistě z pohledu milovníků přihnědlého tónu politiky byo přímo povznášející. Opět ti takzvaní břeclavští otcové a matky od rodin provedou menší lynčovací pochody středy města se zvoláními rasistických hesel, které jistě mají co dočinění s trestným činem tří lidí.

Média využijí vyvolaného násilí a zvýší se jim televizní sledovanost. Opět ty ovce sledující televizní obrazovky, sedli na led médiím. Náckové coby ochránci slabých a nemohoucích zastanou roli spravedlivých a poženou klaku pomýlených břeclavských oveček podél uliček až k domům, ve kterých se sdružují Romové nemající s činem tří pachatelů nic společného. Už teď vidím ty titulky v hlavním vysílacím čase: otec od rodiny se bojí, že stejné násilí bude páchané na jeho dětech, občané jsou rozhořčeni nad činem Romů…a tak proto udělají jednu z ovcí těm milovníkům indických symbolů štěstí.

Jak se ta mediální a rasistická fetiš kolektivní viny nádherně předsouvá před obličejíčky poštvaných, nad lidskými právy nepřemýšlejících lidí. Média spolu s náckovskými stranami a hnutími jako španělští toreadorové mávají rudými prapory kolektivní viny. “Podívejte se, oni dokonce napadnou ty obyčejné občany. Oni dokonce napadnou a málem zabijou. Všichni té barvy kůže jsou viníky, všichni nesou vinu”, najednou tady máme novodobé Koniáše vyzývající k davovému šílenství. Nyní se nemají pálit zakázané knihy, nyní dav připomínající esesácké Hitlerjugends půjde do jámy lvové, aby ukázal před kamerami, že oni jsou těmi, kdo vytvářejí pravidla.

Většinová společnost je spokojená, média mají obrovské sledovanosti. Tisk, ta další mediální velmoc. ta se zapojí do celého soukolí nenávisti jako poslední rýpálek vytvářející z davu nezákonných protestů proti skupině obyvatel toho posledního soudce. Ten pomyslný poslední hřebíček do rakve lidských práv bude zatlučen pomocí celostátních a regionálních novin.

Když všichni mají rádi tolik tu kolektivní vinu, proč nejsou stejná pravidla namířena na všechny viníky trestných činů? Když heparinový vrah zabil nebohé oběti, byli jsme také my všichni heparinovými vrahy schopnými zavraždit všechny pacienty na intenzivních oddělení místních nemocnic? Když tzv. bílý kriminálník přepadne zdravotně postiženého a obere ho o důchod, jsme najednou my všichni těmi zloději schopnými zaútočit pouze na slabé a nemohoucí?

Jsou snad v tomto případě všechny ženy od padesáti let věku stejnými násilníky a slabochy jako ta neromská kriminálnice okrádající důvěřující důchodce? Jsou snad potom všichni násilníky neznámé dívky znásilněné někde uprostřed rušného města? Pokud chceme aplikovat kolektivní vinu, tak ji aplikujme tedy na všechny. V ten okamžik budeme všichni vinni ze všeho. Možná pak pochopíme, jaká hloupost a totální přitroublost je ta kolektivní vina.

Pokud chceme posuzovat ostatní podle kolektivní viny, musíme se také stydět sami za sebe jakých imaginárních trestných činů jsme se dopustili. Z reality se přesuneme do virtuálna, ve kterém všichni jsou vrahy, zloději, kuplíři, obchodníky s drogami, násilníky a odpůrci lidských práv. Pokud skutečně chceme uznávat kolektivní vinu, začněme se stydět sami před sebou, začněme se stydět za tento národ plný vrahů, zlodějů a šmelinářů.

Kolektivní vina je nástrojem k davovému šílenství ovládaného nácky a těmi milovníky extrémismu, kteří se velmi rádi chopí své jedinečné příležitosti. Kdyby toho teeneagera přepadli tři ochmelkové  z většinové společnosti, ti milovníci rasismu by nedělali žádné protestní pochody proti členům majority. Najednou by nemohli volat rasistická hesla vedena tamtamy Vandasových dělníků nebo jiných mozkově nedostačujících ovcí extrémismu. V te okamžik by totiž nadávali sami na sebe.

Opět zapracovala kolektivní vina ve spolupráci s rasismem. Zfanatizovaní chudáci davových manipulací prováděných extrémisty, napodobováním náckovských špalírů Třetí říše, ukazují jak jsou sami pokleslými, když propadají takovým nesmyslnostem jako je davové poblouznění, víra v extrémismus a víra v kolektivní vinu.

Každý člověk na světě, ať pochází z jakéhokoli etnika, nese zodpovědnost za své činy a pouze on sám je vinný, pokud se dopustí porušení zákonů. Pouze jedinec, nikoli celé etnikum nebo celá skupina lidí, je viníkem svých činů. Romové, Vietnamci, Mongolové, Rusové a další národnosti mající české občanství, jsou  občany této země a mají stejná práva jako všichni ostatní. Jsou to stejní Češi jako vy nebo já. Tohle všechno je třeba si uvědomit, protože tito všichni lidé tvoří jeden národ uprostřed Evropy.

My všichni jsme Češi, a proto jakákoli kolektivní vina je totální hloupostí živící rasistické podivíny s černými oblečky a vyholenými, naprosto dutými hlavičkami.