Každý terorista je podle médií ten muslim vyznávající islám

Každý terorista je podle médií ten muslim vyznávající islám. Ten islám, který je tolik špatný a slibuje pomstu západnímu, lepšímu světu, který se pořád musí bránit útisku a útlaku této víry. Toto nám neustále říkají média. Nepřímo vštěpují lidem do myslí xenofobii plnou blábolů a nesmyslů nevypovídajících o skutečnostech.

Tak například nyní média jak domácí, tak zahraniční udělala z útočníka na setkání mladých sociálních demokratů v Norsku cizince vyznávajícího islám. Přitom toto není vůbec pravda. Podle posledních známých informací je útočník Norem, není cizincem a s tou jeho vírou to není také jisté. Jak jednoduché je šířit rasově zabarvené texty přitahující ostatní média a zájmy všech diváků. Sledovanost stoupá, média mohou být spokojená. Opět tu máme jakýsi davově přenášený projev nesnášenlivosti.

Něco se ve světě stane, ihned se napoprvé ukazuje ve větším kontextu na Araby a islám. Neukazuje se na podivné vyšinuté spolky fanatiků nemajících s islámem nic společného. To jen pár šílenců skrývajících své zločiny za jinou víru vystupují nechutnými útoky a zločiny. Proč společnost, ale také média generalizují problém terorismu?

Nechutný rasismus segreguje mnoho poctivých a mírumilovných lidí do role pomatenců střílejících do mladých lidí, dětí a žen. Copak například po teroristickém útoku španělské ETY říkáme, že ten teroristický útok udělali ti terorističtí Španělé? Nebo říkáme u IRY, toto udělali terorističtí Irové. Ne, k tomuto se nesnížíme. Jak je možné, že se bez jakékoli ostudy a zarudnutí uchýlíme k nechutným zkratkám dehonestujícím cizí kulturu? Kdo nám dal právo? V čem je evropská civilizace lepší než ta muslimská?

I v naší křesťanské společnosti existují separatisté, existují teroristé vraždící mnoho lidí. I tady existuje násilí, i tady existuje kulturní a sociální poklesek. V čem jsme lepšími? Z historického hlediska se nemůžeme nadnášet nad islámský svět. On také světu přispěl s mnoha důležitými věcmi. On také má své kladné i odvrácené strany, stejně jako ta evropská kultura. Máme snad zevšeobecňovat islámský problém jenom proto, že Spojené státy touží po kapitálu a v minulosti nezvládli hru na terorismus, kterou společně se Sovětským svazem rozpoutali?

Rozpad bipolárního světa, rostoucí moc a síla radikálů, kteří byli a jsou stále vychováváni velmocemi, sílí. A tak tu máme otevřený terorismus. Žák toužící po majetku, po moci se skrývá za islámem, protože ví, že tato ochranná zeď na okolní svět zabírá. Tento studentík násilí, který byl pěstován jako kytička ve skleníku nyní je natolik silný, že chce ze skleníku ven a požírá vlastního učitele. Spojené státy jsou hlavními viníky vzrůstajícího trendu terorismu.

Pár šílenců majících stejnou touhu po penězích a moci jako jejich učitelé, vyrábějí šmouhy na více jak půl miliardě obyvatel této planety. Islám nevyznávají pouze obyvatelé Blízkého východu, ale také ho praktikují v Malajsii, Indonésii, Turkmenistánu, Azerbajdžánu a na dalších místech světa. Islám není zlý, není špatný. Je to další cesta k poznání, je to další možnost v co člověk může věřit. Islám je stejně násilný jako křesťanství. Jak je možné, že například ten zlý islám nádherně vychází se všemi náboženstvími v ruském Tatarstánu, který je nejbohatší zemí Ruské federace. Tam nejsou žádné problémy. Lidé žijí v poklidu mezi sebou.

Vraťme se ale zpět k našemu tématu. Ne každý útočník je muslimem. A pokud je terorista muslimem, tak to něco říká o tomto náboženství? Ne, neříká. Pouze zde máme jeden případ šílence, který sedl na med vůdcům teroristických buněk. Kdyby ten dotyčný četl Korán, tak by nikdy nepáchal terorismus. Je poblázněn, byl mu vymyt mozek stejně jako se vymývaly mozky nacistickým vrahům, jako se to dělo v Hitlerjungens. On neví co je to islám. Věří v nenávist, kterou ho někdo naočkoval.

Písnička terorismu není písničkou islámu a písnička islámu není písničkou terorismu. Jedna velmoc se svými spojenci jde proti organizovaným lidem, kteří se chovají jako šílenci, kteří zneužívají to nejcennější. U islamistů je zneužívána víra, která je pokrucována a uměle doplňována ve jménu boje za kapitál, majetek a moc. Ten vyvinutý západ je schopen také páchat terorismus ve jménu stejných hodnot. Ve skutečnosti teroristům i velmocím jde o stejnou věc jak zísat moc, kapitál a možnost další ekonomické expanze.

Islám a muslimové k nelichotivému označení a názvům přišli jako slepý k houslím. Ve třicátých letech měla společnost Židy a nyní má Araby a muslimy. Ve skutečnosti jde o stejný rasismus a xenofobii. Velmoci jsou rády, že mají další berličku zastiňující jejich podporu dávanou šílencům, obyčejní občané si mohou poukazovat na někoho, politici nižší kategorie díky muslimům stoupají v politických žebříčcích.

I když na druhou stranu, co je to terorismus? Wikipedie říká o terorismu toto: “Jako terorismus jsou chápány akty takřka vždy násilné, nepředvídatelné, obvykle zaměřené na civilisty, vedoucí k vytvoření atmosféry strachu za účelem dosažení politických cílů.”

Útok proti civilistům je nechutný a odporný čin, ke kterému by nemělo docházet. Kdo je ale podle této definice teroristou? Teroristy jsou tedy také Spojené státy podnikající nálety na Mogadišo, podnikající útoky všude po světě, teroristy jsou tedy Rusové vraždící obyvatele Kavkazu, teroristé jsou Izraelci vraždící Palestince. Jeden druh terorismu je podnikán mimo Evropu, USA a Kreml.

Je tedy teroristou každý Izraelec, Američan nebo Rus? Ne, není. Teroristy jsou pouze jejich vlády organizující teroristické akty na občanech jiného státu. Jaké máme tedy právo generalizovat jedny útočníky, když podobná generalizace by se nám nelíbila? Co nám dává právo předem říkat: “za tím budou muslimové”, aníž bychom to věděli. Mezinárodní svět je také plný her zpravodajský služeb, které se neštítí napodobovat útoky obecně považovaných blízkovýchodních teroristů.

Navíc ve světě panuje, aníž bychom to chtěli, ekonomická válka a válka o nerostná bohatství. Tato válka je vedena kyberterorismem, který je vyvíjený jak v USA, Číně, Rusku, tak také v různých radikálních uskupeních. Stejně tak terorismus jde po ropě a cenných surovinách. Dnešní útok v Norsku nemá nic společného s islamisty a populárními džihády. Podobný útok se odehrál před rokem v USA. Také se jednalo o ropnou záležitost. Navíc islamisté se od útoků ohradili.

Snad závěrem by se dalo říct, že bychom neměli předem bombové či jakékoli jiné útoky bez jakýchkoli důkazů označovat za muslimské, stejně tak jejich viníky bychom neměli ihned strkat do jednoho pytle.  Měli bychom se vyvarovat xenofobie a nesnášenlivosti. Zároveň bychom si měli uvědomit, že pokud je útočníkem muslim, nevypovídá to nic o islámu, je to pouze dílčí selhání jedince zmagořeného šílenci, kteří nemají s islámem nic společného.

Pouze toto je reálný pohled na celou problematiku bez jakéhokoli rasismu.

SDÍLET