Je Čína vyspělou nebo rozvojovou zemí?

Je Čína vyspělou nebo rozvojovou zemí? Jedná se o velmi vlivný mezinárodní celek. Tato země obsahuje mnoho protikladů a spoustu zajímavostí.

Čína je mnoha Evropany vnímána jako nějaký velmí bohatý a rozvinutý svět. Mnozí tak usuzují na základě hrubého domácího produktu, který je například i oproti českému velmi vysoký. Ne nadarmo se hovoří o tom, že hodnotit stát a jeho ekonomiku podle této veličiny není příliš šťastné. Na jednu stranu se Čína světu a Evropě obzvláště přivrací svou nádhernou tváří. V zahraničí mají být obrázky o tom, jak vysoce je rozvinutý průmysl a věda. Raketový projekt zkopírovaný do posledního šroubku podle ruské technologie je výkladní skříní čínského umu.

Mnoho věcí, kterými se komunistický režim chlubí jsou pouze kopie zahraničních postupů a výrobků. Je toho skutečně velmi málo co Čína vyrobila a vymyslela sama. Velká čínská města jsou synonymy rostoucí ekonomiky a neskutečného kapitálu. Pokaždé, když se hovoří o Číně jako o velmi rychle rozvíjející ekonomice, tak se musím smát. Tato země má mnoho problémů.

V Říši středu, jak se někdy této zemi říká, je propastný rozdíl mezi chudými a bohatými. Většina ekonomických reforem, které socialističtí soudruzi započali, ovlivnily právě pouze ty soudruhy. Na normální občany nemají žádný vliv. Málokterá televize ukazuje zbídačené čínské obyvatelstvo živořící na samé hranici lidské existence. Přes 90 % milionářů v zemi jsou děti komunistických pohlavárů.  Podle jistých statistických odhadů z roku 2006 na 2900 lidí v Číně vlastní kapitál v celkové výši zhruba 5,4 bilionu českých korun. Nejnovější poznatky ukazují, že ty Západem tolik očekávané ekonomické změny pouze ještě zpomalily růst platů běžných Číňanů.

Na jedné straně jsou nablýskané mrakodrapy tyčící se například v Šanghaji a ve stejném městě lidé skoro umírají hlady z nedostatku potravin a finančních příjmů. Absolutní neskutečný majetek je tu vystřídán neskutečnou chudobou. Profesor Larry Hsien-Pching Lang z Čínské univerzity v Hongkongu vyvolal poměrně velký rozruch a diskusi, když poukázal na některé nedostatky čínských ekonomických reforem. Prohlásil, že Čína funguje na velmi nezvyklém systému “duální ekonomiky”.

Jedna ekonomika je ukazována ven, dělá z Číny rozvinutou a velmi bohatou společnost, a ta druhá naopak dělá z této země velmi rozvojovou zemi. Přes 75 % obyvatel žie s příjmem nižším jak 50 korun denně. Kde je tedy to bohatství? To je, jak jsem již naznačil, držené v rukou čínských pohlavárů. V Číně je ekonomika určená pro privilegované vrstvy. Obyčejní lidé nic nepocítí, naopak stále více chudnou. Vnitřní zadlužení Číny se pohybuje kolem 1200 amerických dolarů na každého obyvatele Číny.

Ekonomický zázrak se nekoná až v tak velkém měřítku. Je ukazován ven, ale doma se spíše vše zhoršuje. Čínský kapitalismus je postaven na úkor ochrany životního prostředí a ochrany lidských práv. Se zaměstnanci je zacházeno jako s nevolníky. V uhelných oblastech si nedělají žádné těžkosti s dodržováním ekologických limitů. Lidem tam padá na zem černý spad z hlubinných dolů, není tomu náhodou, že místní doly jsou nejrizikovějšími doly světa.

Výkon dolů totiž převáží nad bezpečností horníků a ekologickým chováním důlní firmy. Lidé žijící v těchto oblastech mají zdravotní potíže. Megalomanská vodní díla si hrají s přírodou a mají obrovský podíl na šíření pouští v čínském vnitrozemí. Čína je prvním státem kde se stěhují celé vesnice, protože je pohlcuje písek a nedostatek vody.

Kolem velkých měst jako je například Šanghaj nebo Peking jsou zakládány chudinské slumy, které se neustále zvětšují. Péče o sociálně potřebné, důchodce a zdravotně postižené v zemi neexistuje. Péče o děti v dětských chudobincích je na strašné úrovni. S dětmi je zde zacházeno jako s věcmi. V Číně také kvete jeden z největších obchodů s lidmi, s dětmi. Tito lidé jsou prodáváni jako otroci na těžké práce, na prostituci, nebo jsou prodáváni bohatým Číňanům na prodej vnitřních orgánů.

Ztráta dítěte v této zemi není ničím neobvyklým. BBC nedávno ukázala otřesné záběry z jednoho čínského městečka, kde otec přivazoval venku svou dceru jako kolo stojící u stojánku na kola. Měl totiž strach z únosu dítěte. Vůbec se mu nedivím. Toto je tvář Číny viděné očima normálního Číňana. Turista se samozřejmě s tímto nesetká.

V Číně  neexistuje sociální zajištění. Toto je určené jen pro státní zaměstnance. Čína tak jako Řecko zkresluje svou ekonomiku a ekonomickou situaci. Naschvál udává nižší počet chudých než je jejich skutečný stav. Mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy, Mezinárodní měnový fond odhadují počet chudých na velmi obrovské hranici 75 % obyvatel Číny. Ve světě se hovoří o tom, jak dělníci postavili za dva týdny mrakodrap, ale už se nehovoří o těchto věcích.

Jednoznačně Čína je obrovskou zemí a jednou nepřehlédnutelnou světovou velmocí. Skupování dluhopisů států a bohatých firem si komunistická vláda kupuje doslova svět. Díky své ekonomické nadvládě v zahraničí nemusí dodržovat mezinárodní konvence a předpisy. Nic se této zemi nestane. Nedávná zahraniční cesta Čínského premiéra Wen Ťi-Paa vedla přes Maďarsko a Velkou Británii do Německa, byla již několikátá v pořadí. Čína má velký zájem o Evropu a její ekonomiku.

Ono není ani divu. jedním z čínských zájmů jsou čínské devizové rezervy. Jejich výše se odhaduje na 3 biliony amerických dolarů a právě třetina těchto rezerv je tvořena eurem. Zbytek čínských devizových rezerv je tvoren americkým dolarem. Čína díky situaci jaká vládne v Evropě může ovládnout státní evropské společnosti prakticky za babku. Moc čínského giganta nad evropským kontinentem se tímto také zvýší. Tento asijský stát de facto vlastní v hrsti USA.

Čínská moc je také stále více vidět v afrických zemích, ve kterých často tento stát tlumí demokratické pokroky. Například v Súdánu, kde Čína těží ropu a zemní plyn. Čínská firma si připojila ke svému prstu tamějšího prezidenta Bašíra a vůbec jí nevadí, že tento člověk je mezinárodním trestním tribunálem odsouzený za válečné zločiny. V Súdánu mají Číňané postavený palác s fontánami a to, že těžba ropy odchýlila spodní vody Nilu nikoho nezajímá. Lidé nemají vodu, ale jak čínská, tak ani súdánská strana se o to nezajímá. Čína se nachází třeba také v Demokratické republice Kongo, kde těží dřevo a nerostné suroviny. Afrika zažívá nový kolonialismus.

USA, Rusko a Čína soupeří o nerostné zdroje v Africe. Čína je na tomto kontinentě velmi silným hráčem. Dokonce se neoficiálně říká, že samotná Čína spolu s dalšími dvěma spoluhráči na africkém kontinentě naschval živí tamější válečné konflikty, aby znevýhodňovali jeden druhého a svět aby neviděl co a za jakých podmínek je v Africe získáváno.

Čína skupuje po celém světě dluhopisy. Nejvíce dluhopisů patří Číňanům právě z arzenálu USA. Nyní má Čína zálusk na ty evropské. Ze země středu se nevytváří ekonomická velmoc pomocí svého průmyslu, ale pomocí skupování světových dluhů. Tato promyšlená politika dělá z Číny politického i ekonomického hegemona, který může ovlivňovat světovou ekonomiku spolu se světovými trhy.

Čína si může například s americkým trhem dělat co chce, stejně tak s Evropou. Proto se možná celosvětově hovoří o Číně jako o vyspělé zemi, i když do ní má hodně moc daleko. Kdyby se začalo pochybovat o Číně, mohlo by se pochybovat i o dalších státech, které má asijský drak v moci.

Vývoj čínské ekonomiky roste nerovnoměrně chudí se mají stále hůře a bohatí mnohem lépe. Je tedy Čína vyspělý nebo rozvojový stát? Toto rozhodnutí přenechám na vás. Každopádně Čína je zemí, kde na jedné straně jsou nejmodernější a nejvyspělejší technologie a na druhé je většina obyvatel v chudobě. Nemají přístup ke vzdělání a mnohdy také k lékařské péči.

Jak Čínu vidíte vy?