Izrael prosazuje rasovou segregaci, potvrdila to zpráva OSN

Izrael je státem založeným na rasové segragaci. Izraelská verze apartheidu je používána proti Palestincům, beduínům a dokonce i proti etiopským Židům. Izrael nejenže nezákonně okupuje palestinské území, ale ještě k tomu páchá rasově motivovanou politiku, což je naprosto nepřípustné. Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace(CERD) odhalil mnoho šokujících informací, které jsou všeobecně známé, ale teprve nyní byly pojmenované OSN. Veškeré narážky na apartheid v Izraeli byly pokládány milovníky izraelské politiky za antisemitské pohádky. Zpráva OSN jasně dokazuje, že Izrael je založený na rasismu. Nestranné orgány tvrdí to, o čem dokládají svědectví mezinárodní nevládní humanitární organizace.

Tento výbor OSN odhalil a jasně pojmenoval celkové chování Izraele. Tento stát je doslova prolezlý rasismem. Záverečné doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace seznamuje čtenáře s běžným faktem. Všechny aspekty života v Izraeli jsou ovlivněny rasovou diskriminací. Tento Výbor pro odstranění rasové diskriminace(zkráceně CERD) je skupinou právních odborníků sledujících dodržování Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace(zkráceně v článku Mezinárodní úmluva), který se ve zkratce zabývá pravidly pro odstranění rasové disriminace. Jak je vidět podle závěrečné zprávy CERDu, Izrael v žádném tuto úmluvu nedodržuje. Jak by také mohl, když se jedná o stát založený výhradně na rasové segregaci obyvatelstva: Židů a Palestinců, beduínů a dalších minorit. Jedni jsou uměle doma na místech, která neobývají v souladu s mezinárodním právem a druzí jsou stavěni do méněcenné nedůstojné role.

 

Izraelská verze ústavy, Základní zákony Izraele, neobsahují závazek rovnosti.

Izraelská verze ústavy, Základní zákony Izraeleneobsahují závazek rovnosti. dokonce ani nezakazují výslovně rasovou diskriminaci. Sada těchto nejvyšších izraelských zákonů dokonce neobsahuježádnou definici rasové diskriminace.  Zpráva CERDu popisující nedostatky Izraele na poli rasové dikriminace sčítá 183 stránek. Popisuje do detailů apartheid aplikovaný v tomto státě. Tato země Davidovy hvězdy má povinnost každé dva roky podávat zprávy o dodržování  Mezinárodní úmluvy, Izrael však toto nečiní. Opět porušuje mezinárodní závazky vůči mezinárodním organizacím. Zřejmě ví, proč tak činí.

Snahou  CERDu bylo zkompletovat zprávy, které měl Izrael zaslat v letech 2006,2008 a 2010. Tyto zprávy Izrael dodal se značným zpožděním. Izrael se ve svých zprávách vyhýbal otázce Palestinci a Izrael. Tyto informace nakonec Tel Aviv mezinárodní organizaci po opakovaném naléhání dodal.

 

Izrael se v prvním největším bodě dopouští segregace

Izrael se v prvním největším bodě dopouští segregace mezi palestinským a nepalestinským obyvatelstvem.V Izraeli existují v rozporu s mezinárodním právem dva vzdělávací systémy. Existují dva systémy územní správy. Jedna je určena pro nepalestince a ta další speciálně pro Palestince. tento postoj pouze živí prostředí pro aplikování apartheidu. Rasová diskriminace v Izraeli není namířená pouze na Palestince, ale také na etiopské Židy(Falaše), kteří byli repatriováni do Izraele. O etiopských Židech v Izraeli píše například zpravodajský server IRIN. Etiopané žijí v segregovaných čtvrtích, ve kterých roste nezaměstnanost. Běžně jsou tito lidé rasisticky úředníky nazýváni negry. Celkem v Izraeli žije na 125 000 etiopských Židů. Izrael nezvládl integraci těchto lidí do společnosti. Více než 50 % etiopských Židů žije pod hranicí chudoby. Na základě rasistické povahy izraelské společnosti nemohou etiopští Židé získat práci. Bílé izraelské rodiny například mají pouze 16 % lidí v absolutní chudobě. Na toto také upozornila zpráva. Rasismus segreguje černé Židy od celého celku společnosti. Etiopští Židé mají mít stejná práva jako ostatní Židé, ale žádná práva v praxi nemají.

 

Izrael odmítá Palestincům, ale také beduínům rovný přístup k majetku

Izrael odmítá Palestincům, ale také beduínům rovný přístup k majetku prostřednictvím různých diskriminačních a rasových zákonů. CERD v tomto doporučuje Izraeli zrušení veškerých diskriminačních zákonů týkajících se pozemkového a majetkového práva. Zároveň jsou rasově zvýhodňováni lidé sloužící v izraelských obranných jednotkách.Výbor ve své zprávě výslovně upozorňuje na rasové pronásledování beduínů.

 

Izrael také nezákonně a naprosto v rozporu s mezinárodním právem demoluje domy Palestinců

Izrael také nezákonně a naprosto v rozporu s mezinárodním právem demoluje domy Palestinců. Izrael světu ukázal, jak moc je rasistický při demolici domů, když zboural celou vesnici rekonstruovanou polskou charitou. Tato země Davidovy hvězdy v tomto případě demoluje z rasisticko-obchodních zájmů celé palestinské vesnice.

 

Palestinci s izraelským občanstvím se nesmějí mísit s Palestinci z Gazy nebo Západního břehu.

Zpráva CERDu také zmiňuje další rasistické nařízení platné v Izraeli. Palestinci s izraelským občanstvím se nesmějí mísit s Palestinci z Gazy nebo Západního břehu. Lidé z okupovaných území musejí mít povolení. Povolení na sňatek, povolení na navštívení příbuzných s izraelským občanstvím. Toto omezení naprosto narušuje právo na rodinu. Část rodiny žijící mimo okupované pásmo se nemůže setkat s částí rodiny žijících v okupovaných oblastech. Jsou tak narušované rodinné vazby. O tomto tématu také píše mimo jíné mezinárodní lidskoprávní organizace The Human Right Watch, která požaduje po Izraeli ukončení těchto zákonů.

 

Izrael se dopouští systematické rasové diskriminace.

Izrael se dopouští systematické rasové diskriminace. CERD jasně zdůraznil, že Mezinárodní úmluva se týká také Západního břehu, Gazy a Golanské výšiny. Izrael jak je jeho zvykem, říká najprostý opak. CERD ukazuje na cílenou rasovou segregaci v Západním břehu, kde existují dvě formy práva.Jedno pro izraelské osadniky(kteří okupují území v rozporu s mezinárodním právem) a druhé pro palestinské obyvatelstvo. Jsou tady dva právní systémy zvýhodňující osadníky před Palestinci. Izrael neustále na palestinských územích protěžuje izraelské osadnikyZvětšuje jejich osady, zatímco Izrael odmítá povolovat Palestincům a beduínům stavbu budov, studní a dalších staveb.Izrael by v tomto případě měl zaručit Palestincům a beduínům stejný přístup k pozemkům, k povolení staveb a hlavně by měl Izrael přestat s odpíráním vody pro palestinské a beduínské obyvatelstvo.Ti jsou nuceni za drahé peníze kupovat vlastní vodu z vlastních území za těžké peníze od izraelských orgánů.

 

Izrael podle zprávy vydané CERDem ukončit blokádu pásma Gazy

Zároveň by měl Izrael podle zprávy vydané CERDem ukončit blokádu pásma Gazy. Měl by umožnit dopravení stavebního materiálu na obnovu palestinských budov. Připomeňme si, jak se Izrael choval při akci FREEDOM FLOTILA, která chtěla pomocí mořské cesty doručit stavební a další humanitární materiály. Izrael poprvé použil násilí a zabil členy humanitární lodi, při druhé misi diplomaticky tlačil na krachující Řecko, aby bylo zabráněno i za pomoci sabotáží dopravení humanitárních surovin do Gazy.

 

CERD rovněž zmiňuje týrání a mučení palestinských dětí

CERD rovněž zmiňuje týrání a mučení palestinských dětí, nehumánní zacházení s nimi, jejich věznění a souzení před vojenskými soudy. Zároveň zpráva hovoří o nezákonnosti Administrativního zadržování, kdy jsou lidé vězněni po prakticky neomezenou dobu bez soudů, bez obvinění a bez důkazů. Toto je nezákonné a zpráva CERDu jasně hovoří o této praktice jako o něčem naprosto nezákonném. Na administrativní zadržování upozornil v poslední době především Khader Adnan, muž, který byl nezákonně zadržovaný Izraelem právě v administrativní vazbě.

 

Zpráva rovněž vyzývá Izrael, aby odškodnil všechny oběti válečného masakru během akce Lité olovo

Zpráva rovněž vyzývá Izrael, aby odškodnil všechny oběti válečného masakru během akce Lité olovo, při které během třítýdenního bombardování Gazy došlo doslova k masakru civilního obyvatelstva. Izrael do dnešních dnů nenahradil Palestincům za tento válečný zločin žádné odškodné. Každý, kdo odmítá tento masakr označit za masakr nebo válečný zločin, měl by si uvědomit, že bylo použito Izraelem také bílého fosforu, který je mezinárodně zakázanou vojenskou látkou.

 

CERD také uvádí velké znepokojení nad izraelskou benevolencí a beztrestností izraelských osadníků.

CERD také uvádí velké znepokojení nad izraelskou benevolencí a beztrestností izraelských osadníků.Trestné činy izraelských osadníků jsou přehlížené. Viníci trestných činů z izraelské strany jsou osvobozováni, zatímco palestinští viníci trestných činů jsou souzeni nejpřísněji. Je tu jasné právní nadržování Izraelcům. 90 % trestních vyšetřování z let 2005 – 2010 skončilo bez trestního stíhání. V Golanských výšinách je obyvatelům zamítán rovnocenný přístup k půdě, ke službám.To vše je zde zaváděno po nezákonné anexi v roce 1981.

 

CERD vyzývá k ukončení beztrestnosti při porušování mezinárodního práva.

Zpráva CERDu se také pozastavuje nad absolutním izraelským nezájmem o mezinárodní právo. V době, kdy byla zpráva zceřejněna, 28.2.2012, Izrael se shodou okolností provedl letecký útok na Gazu, při němž zahynulo nejméně 26 Palestinců(dalších 80 osob bylo při náletu zraněno). CERD vyzývá k ukončení beztrestnosti při porušování mezinárodního práva. Izrael nyní staví své zákony a nařízení nad mezinárodní právo, ke kterému se sám kdysi upsal. Nedodržuje základní lidská práva, nedodržuje palestinské právo na sebeurčení.

Celá zpráva CERDu by se mohla jedním slovem zkrátit v toto pravdivé znění:

IZRAEL JE RASISTICKOU ZEMÍ APLIKUJÍCÍ SYSTEMATICKOU RASOVOU DIKRIMINACI.

IZRAEL JE ZEMÍ NERESPEKTUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ PRÁVO.

IZRAEL JE ZEMÍ NEDODRŽUJÍCÍ LIDSKÁ PRÁVA.

IZRAEL JE ZEMÍ NEUMOŽŇUJÍCÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍM ORGANIZACÍM V GAZE, ZÁPADNÍM BŘEHU A V GOLANSKÝCH VÝŠINÁCH.

SDÍLET