Izrael mučí a trýzní zadržované palestinské děti a mladistvé

Izrael porušuje mezinárodní pakty a dohody. Prakticky neustále od šedesátých let minulého století porušuje lidská práva. Izrael je také jednou z mála zemí na světě, ve které jsou nacistickými praktikami vynucována falešná doznání na dětech a mladistvích. Mezinárodní organizace Save the Childern dnes vydala velmi alarmující zprávu popisující zadržování palestinských dětí v izraelských věznicích. To, že Izrael nedodržuje lidská práva u dospělých je celkem známá věc, ale nedodržování lidských práv u dětí, to je ještě mnohem více alarmující.

Od roku 2000 do dnešních dnů izraelská okupační armáda zadržela zhruba na 8000 dětí pocházejících z okupovaného Západního břehu. Tyto zadržené děti dokonce izraelské okupační orgány stíhají a soudí před vojenskými soudy. Izrael je tak jednou z mála zemí na světě, ve které 12leté děti mohou být odsouzeny do velmi nehumánního výkonu trestu. Většina z těchto dětí se neprovinila ničím jiným, než pouhým házením kamenů proti ozbrojeným izraelským vojákům nebo obrněným tankům. Mnoho z nich bylo násilím za pomoci mučení a psychického trýznění donuceno k přiznání svého provinění.

Podle mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, každý stát může použít zadržení dítěte pouze a jen v nezbytně nutných krajních případech a to na co nejkratší dobu. Podle vojenského řádu 132 může být zadržené dítě už ve věku 12 let. Okupované území je řízeno za pomocí 1500 takových vojenských nařízení a řádů. Tyto vojenské řády porušují mezinárodní právo a jsou nezákonné, ostatně samotná okupace palestinských území Izraelem je nezákonná. Na tento fakt poukázal 28. února 2012 ve své zprávě Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace.

Děti žijící v palestiských okupovaných územích jsou stresovány zákazy vycházení, vojenskými uzavírkami jednotlivých částí území a přítomností armády. Do míst, ve kterých palestinské děti žijí přijedou okupační vojska vyzbrojená jako kdyby jela do posledního tažení třetí světové války. Tato vojska navíc velmi často boří jejich domy a zabíjejí nevinné palestinské obyvatelstvo. Jak se zachová 12leté děcko? Proti kulometům, slznému plynu a tankům začnou jako jedinou obranu házet kameny. Izraelské násilí páchané na palestinském lidu způsobí nové další násilí třeba ve formě letícího kamene z rukou palestinského dítěte. Na tento fakt poukázala nejedna mezinárodní organizace.

98 % zadržovaných dětí je vystaveno násilí. Izraelští vojáci klesli na tak nízkou morální úroveň fyzického týrání a tríznění malých palestinských dětí. To je velké hrdinství, když dospělý “muž” najednou zbije kluka házejícího kamení na střílející okupanty. Častokrát se stává, že izraelské armádní jednotky přijedou v plné polní do palestinského města a tam vyčkávají. Mezitím na palestinské straně tečou nervy z obav jaké násilí z izraelské strany bude následovat, a tak děti na takové hlídky začnou házet kameny. Opět je to pochopitelné. Izrael v tomto provokuje i když ví, že k takovému jednání nemá mezinárodní podporu a porušuje tím mezinárodní právo.

Izraelští vojáci se na dětských zadržených dopouští také mimo jiné slovních insultací v podobě nadávek a vyhrůžek. Opět je takový voják nebo činitel izraelských orgánů velký hrdina. Na děti se to nejvíce a nejsnáze dovoluje. Téměř všechny děti zadržené izraelskými orgány mají doživotní psychické velmi vážné problémy způsobené zacházením a prostředím, ve kterém jsou tyto děti zadržovány. Více než 90 % dětí trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Zpráva vypracovaná mezinárodní organizací na ochranu dětských práv Save the Childern je založena na základě sledování 292 dětí, které Izrael zadržel a následně propustil. Děti mají často po návratu z vězení strach z opuštění jejich bydlení, mají noční můry, trpí úzkostí a mnohdy nočním pomočováním.

Izraelská strana ospravedlňuje zadržování nezletilých Palestinců za akt ochrany izraelských životů. Ano, je pravdou, že házením kamenů může dojít ke zranění nebo zabití izraelského vojáka, ale zároveň tento voják nemá na palestinských územích co pohledávat, a to už vůbec ne s tanky a ostře nabitými zbraněmi. Jenže izraelská vojska zadržují také děti, které po nikom nic neázely. Informuje o tom například agentura Reuters ve svém článku popisujícím zprávu organizace Save the Childern.

Reuters uvádí příběh palestinského 16letého chlapce jménem Ahmad Dsouqi. Tento chlapec řekl agentuře Reuters, že byl izraelskou okupační armádou zadržený doma v uprchlickém táboře Jalazon, který se nalézá nedaleko Ramalláhu. Vojáci vtrhli do jejich domu, chlapce probudili, zavázali chlapcovy oči a v poutech ho hodili do vojenského džípu. Posléze byl podroben sérii několika dlouhých výslechů, během kterých byl donucen přiznat se k tomu, že proti tankům házel kameny, i když nic takového nedělal. Armáda donutila nezletilého k přiznání se k činu, který chlapec vůbec nespáchal.

Tato praxe vynucených doznání je v Izraeli často používanou praxí a to i na nezletilé děti, které se ničeho nedopustily. Dzouqi byl následně odsouzen k 18 měsícům vězení. Nakonec díky výměně vězňů v izraelském vězení strávil polovinu daného trestu. Izraelská armáda přiznává, že s některými zadrženými zachází proti mezinárodnímu právu. Prý takové prohřešky prošetřuje.

Celé postavení izraelských orgánů je spíše ke smíchu. Samozřejmě k žádným prošetřováním nedochází. Organizace Save the Childern vytvořila na základě několika skutečných dětských příběhů jeden velmi zajímaý materiál. Dříve zadržované děti popsaly jeden den v takovém věznění.

Dokument můžete nalézt zde: ONE DAY IN PRISON

Dokument začíná osudem 15letého palestinského chlapce jménem Odeh Abu Za’anonah. Tento chlapec ve svých 12 letech hodil kámen na izraelské vojáky a jejich džípy. Bylo to v období, kdy izraelská armáda stavěla zátarasy. Ani jeden z vojáků nebyl od hozených kamenů zraněný. Hodinu po incidentu s házením kamenů byl Odeh zadržený.

Tento chlapec popisuje vazbu takto: ” Lidé mi plivali do tváře. Kopali mě a křičel na mě. Ale já jsem je nemohl vidět, protože jsem měl stále zavázané oči”, při zatýkání byl chlapec vojáky bit, jeho hlavou bylo několikrát mláceno o železo. Měl tělo plné otoků a zhmožděnin po 3hodinovém bití přímo u vojenského dřípu. Po třech hodinách trýznění se ho vojáci dotázali, jestli si nechce zavolat. Domů však volat nesměl. Vyšetřující vojenský doktor Odehovi vyhrožoval. Po lékařském vyšetření byl Odeh znovu poslán k vojákům. Následoval celonoční výslech. Na policejní toaletě byl Odeh mlácen vojáky po celém těle. Pak jeden voják přinesl těžký kovový elektrický kabel a začal jím Odeha mlátit do hlavy a kloubů. Odeh měl celá modrá kolena, poté začali vojáci strkat Odehovu hlavu do záchodové mísy plné lejn a moči. Vojáci požadovali, aby se Odeh přiznal. Poté vojáci změnili taktiku a nabízeli kávu a cigarety, to Odeh odmítl, a tak přišel voják s fotografiemi, na kterých byl Odeh vyfocený jak hází kameny a na jedné držel v ruce molotovův koktejl.

Po shlédnutí fotografií Odeh přiznal, že hodil 5 kamenů a molotovův koktejl. Poté dali Odehovi nějaký papír napsaný v hebrejštině. Odeh neuměl číst hebrejsky a papír odmítnul podepsat. Nastalo další mlácení. Vojáci chtěli, aby Odeh sdělil jména dalších kluků, ale ty Odeh neznal, protože byli z jé části města. Potom izraelští vojáci vyhrožovali, že Odeha zastřelí. Odeh měl strach, a tak domnělé doznání napsané v hebrejštině podepsal. Odeh byl později poslán do zadržovacího střediska Gush Etzion. Bez jakékoli přítomnosti právníka a bez jakékoli přítomnosti rodičů byl dán do samovazby. Kde byl podroben mučení v podobě třídenního sezení na malé stoličce se zavázanýma očima a těžkými řetězy na rukou a nohou.

Podmínky v tomto zadržovacím středisku jsou velmi špatné. Lidskopávní organizace B’Tselem již v roce 2000 poukazovala na mučení zadržovaných lidí. Dětem v tomto zařízení je odepíráno prakticky veškeré lidské právo. Izrael se opět chová nezákonně. Odeh se po celou dobu zadržování nesetkal s rodiči a byl často mučen a bit. Izrael mučí a bije zadržované palestinské děti. Odeh  na protest držel hladovku se kterou si vymohl několik povolených telefonátů. Za držení této hladovky byl Odeh navíc strážemi bit a mučen. Hladovkou si vymohl setkání s matkou.

Po dvou měsících v Gush Etzion byl Odeh postaven před vojenský soud. Na cestě k soudu byl Odeh napadnutý vojáky v džípu. Odeh měl opět svázané oči, ruce i nohy. Byl vmáčknutý pod skládací sedadlo. Cítil, jak mu někdo lije ledovou vodu na záda. Pak Odeha někdo udeřil do čela a způsobil tak masivní krvácení. Zborcený krví a neustále krvácející byl Odeh před soudem, na kterém byli také Odehovi rodiče. Odeh sdělil informace o tom co se stalo svému právníkovi. Po návratu zpátky do zadržovacího tábora Gush Etzion nechali izraelští vojáci Odeha stát v noci na zimě do doby až omdlel a upadl na zem.

Takový je příběh jednoho ze zadržených dětí. Každý rok je v Izraeli zadrženo na 750 palestinských dětí. Podobná tyranie potká všechny zadržované děti. I když děti hážou kameny na vojáky, Izrael si nesmí dovolit takto hluboce porušovat mezinárodní právo. Izrael nesmí používat nacistické praktiky násilí na palestinských dětech.

Britský The Guardian také píše o izraelském zacházení se zadržovanými dětmi. Popisuje situaci ve věznici Al Jalame. Zde je také popisováno jak jsou děti zadržovány ve výslechové místnosti, svázáni po několik hodin na malé židličce. Zadržovaným je nadáváno do psů a synů děvek. Nezletilí jsou vystaveni spánkové deprivaci. Tedy nedostantku spánku. Nezletilí jsou vyslýcháni bez přítomnosti rodičů a právních zástupců. To všechno také uvádí ten článek v The Guardian.

Děti jsou často zatýkány v noci za vojenských razií na palestinská města. Zadržení jsou nuceni po zatčení klečet v pyžamu na studené cestě s páskou přes oči a to až do osmé hodiny ranní. Mnoho zadržovaných se nedopustilo svých činů, ale o tom jsem již ve svém článku psal. Nezletilý v tomto článku také neviděl právníka a rodiče po dobu 20 dní. Takto se chová ten demokratický stát? Zřejmě se izraelští vyšetřovatelé shlédli v nacistických filmech. Behěm výslechů nechají sedět mladistvé na židli s železnou obručí se zvázanýma rukama a nohama. Někdy se zeptají, jestli vyslýchaný chce vodu, a když nezletilý řekne, že ano, tak voda je donesena, ale vyšetřovatel provádějící výslech ji před mladistvím vypije.

Zadržovaní mladiství také hovoří o dalších mučících praktikách izraelských vyšetřovatelů.  Při výsleších jsou používané potupy mučení elektrickým proudem. Podle vojenského řádu 1651 mohou být osoby ve věku od 12 do 14 let ve vězení maximálně půl roku. Nicméně osoby ve věku 14 až 15 let je možné odsoudit až na 20 let odnětí svobody. Běžně se podle údajů izraelských orgánů vydávají tresty v rozmezí 10 týdnů až 10 měsíců.

V roce 2009 byl ve vojenské věznici v Oferu zřízen speciální soud pro mladistvé. Ti jsou k soudním jednáním přiváženi v okovech na rukou i nohou. Tento soud probíhá dvakrát týdně a probíhá v hebrejštině s občasnými překlady do arabštiny. Takže souzený ani neví nic o daném soudním jednání, protože hebrejsky neumí. Což opět odporuje mezinárodnímu právu na spravedlivý proces. Odsouzení jsou také pokutováni. Nezaplacení pokuty znamená dalších několik měsíců vězení navíc. Tři čtvrtiny odsouzených mladistvích jsou opět v rozporu s mezinárodním právem odvlečeni do nápravných zařízení v Izraeli.

Nechápu, jak někdo může nazvat Izrael demokracií, když právě tento stát mučí a trýzní děti a mladistvé.

SDÍLET