Integralistický konzervatismus zapleveluje Čechy svou nenávistí

Nová nenávist zaplavila Evropu a také se uchytila v Českých končinách. Je to zvláštní verze podivného smýšlení. Částečně se pase na fašismu, přesto souhlasí se sionistickým směřováním a obhajuje Izrael a proizraelskou politiku, proto je proti vzniku samostatné Palestiny. Odmítá islám jako absolutní nepřátelství, odmítá integraci a multikulturalismus, nesnáší marxismus, obrací se na podobné hodnoty jako nacionalismus. Nový druh moderního nacismu se uchycuje v médiích, ve společnosti, v názorech lidí. Tento nový druh nacismu pojmenovala Antifa trefným názvem: Integralistický konzervatismus.

Svět zachvátila horečka nekonečných rozměrů. Nová verze nacismu se zakořeňuje a zabydluje. Jedna její poměrně velká část s pravicovým populismem se uchytila také u nás. V tomto ohledu nejsme bohužel pozadu. Nenávist se šíří. Nenávist proti všemu novému a cizímu. Podívejme se třeba na ten návrh Okamury, o kterém jsem psal článek.  To je například jeden z důkazů, že tento myšlenkový bordel se uchycuje se vším všudy v českých hvozdech. Někdy média hovoří o takovém přístupu jako o ultrapravicových myšlenkách. Ano, v tomto by se dalo docela souhlasit.

Na krajní straně pravice se vytváří nová nebezpečná náplň, kterou velmi rádi přejímají i ty velké pravicové strany. Podívejme se například na ODS, která se rychle mění v základnu onoho nového učení. Každý slabý, ekonomicky ohrožený jedinec je nepřítelem státu. Každý slabý, neschopný práce je zbytečnou zátěží, které se musí dát nejnižší podpora. Stále více slýcháváme od politiků z pravého křídla  ultrapravicová hesla a symboly. Média o tom mlčí, neupozorňují na celou problematiku.

I zde propadáme do náruče pravicovému populismu a oné nové verzi nenávisti zvané Integralistický konzervativismus. Nyní už nemůžeme hovořit pouze o fašismu a nacismu. Vzniká nový klon nenávisti. Má ukojit strach lidí z neznámého. Islám se stává nebezpečným prvkem islamizace Evropy a je nutné podle tohoto učení proti němu bojovat. Najednou tu máme pohádky o střetu civilizací, o jakémsi skonu multikulturního světa. Příznivci tohoto nového učení velmi rádi poukazují na to, že multi kulti je špatné a nemožné. Ostatně i tento fakt můžeme shlédnout také v našem prostředí. Podívejme se na severočeské potíže, na komentování celé události. Kolikrát je kvitováno slovo: nepřizpůsobiví občané? Místní severočeské televize ho používají více než je zdrávo. Celostátní Nova a TV Prima ho také rády používají.

Propagace protilidských myšlenek Vandase a dalších nacionálních šašků, to všechno je také součástí integralistického konzervativismu. Všimněte si prosím toho, kolikrát v médiích tito ubožáčtí hlasatelé nenávistí použili jednoduchou nálepku: já jsem konzervativní. Třeba takové hnutí D.O.S.T. , to je hotová ukázka toho, jak vypadá zástupce integralistického konzervativismu. Lidé z této sekce se tváří jako zarputilí konzervativci a přitom šíří a věří v nové moderní nenávisti.

Rázem se v médiích objevují články a reportáže o multikulturalismu a selhání soužití dvou etnik. Kolik se najde nemyslících lidí přikyvujících takovým nesmyslům a hlupostem? Bohužel hodně, protože lidé nejsou zvyklí o věcích přemýšlet. Ekonomika a řešení politických otázek se jako had stáčí k neoliberalismu. Neoliberalismus je alfou i omegou ekonomického chápání integralistického konzervatismu. Jak krásná jsou slepá a naprosto slaboduchá hesla poukazující na pijavice současného světa. Jsou problémy kdesi na severském výběžku republiky, použijeme ještě horší bič, dáme horší zákony, které zdrhnou z těch lidí zbytek kůže. Politici se začnou chvástat svým uměním, které ve skutečnosti všechno zhorší. Prezident hovoří o tvrdších zásazích. Ostatně proč ne, že? Integralistický konzervativismus si to žádá.

Integralistická osa žije především díky internetu a udržování vzájemných kontaktů. Mezi tzv. obyčejnými lidmi se s integralistickými konzervativci setkáváme v podobě blogerů. Podívejme se na největší esa, VIP blogery. Shlédněte jejich články, jejich příběhy, o kterých píší. Odráží se v nich v jako dokonalém zrcadle to hloupé jádro integralistického konzervativismu. Nenávist je vysílána po celém okolí.

Další nedílnou součástí té integralistické osy jsou také pravicově populistické politické strany a podivní politici. Vlivem D.O.S.T. a dalších celků se také přeměňuje ta modroučká ODS. Nepravicová politika je nahrazována integralistickým konzervativismem pěkně po kousíčkách. Slabí, nemocní a chudí jsou vyhazováni. Stejně tak ostatní tzv. pravicové strany se přibližují k integralistickému konzervativismu. TOP09 zahajuje novou cestu směrem k nenávisti proti přistěhovalcům. Nachází ochotné služebníky, kteří klidně bez problémů, snad díky vidině politické kariéry, přistoupí na novou tézi podivného smýšlení.

Jak rychle si v tomto článku vzpomínám na Sládka, Bobošíkovou, Zemana. Na strany a občanské iniciativy, které mají stejné hodnoty jaké obsahuje integralistický konzervativismus. Je tragikomické, když nově vznikající občanské iniciativy vznikají také na základu integralistického konzervativismu. Bývají často semeništěm rasismu, odporu proti multikulturalismu a nesnášenlivosti proti přistěhovalcům. Také podporují kladný postoj k izraelské otázce.

Možná si někdo řekne, že když zde hovořím o izraelské otázce, že jsem ihned zaměřený na nenávist k Židům. Tomu tak není. Když nesnáším českou vládu, také o mně neřeknete, že nesnáším Čechy. Stejné je to i s Izraelem. Nesnáším stát Izrael a jeho politiku, nikoli Židy a obyvatele tohoto státu, proti nim nic nemám. Integralistický konzervativismus v sobě obsahuje prvky fašismu. Biologickou nadřazenost árijské rasy nad Židy zde obrátili jako nadřazenost lidí nad muslimy a vším arabským. Naopak Izrael a jeho politika jsou pro integralistický konzervativismus nedotknutelní. Proto jsem se o izraelské otázce zmínil i zde v mém článku.

A jak je to s naším předsedou vlády? Je on snad také stoupencem integralistického konzervativismu? Musím říct, že jednoznačně ano. Jak nádherně stojí proti odborům. Jako politik si dovolí posuzovat demonstrace. Jako politik vypráví chvalozpěvy na maďarskou nacionální politiku, chce co nejvíce omezit právo na stávku a demonstraci, zároveň chce srazit na kolena všechny, kteří nejsou bohatí, kteří jsou slabí.

Integralistický konzervativismus je nebezpečný v tom, že lidé uvěří jednoduchým, krutým řešením a každý kdo se postaví proti, tak bude na něj nadáváno. Aktivisté, ochránci lidských práv mohou být pronásledováni jednak zfanatizovanými lidmi a jednak mohou být veřejně zesměšňováni politiky samotnými a to zcela veřejně. Je uměle vyvolávána nenávist vůči každému uživateli sociálního systému. Čím dál méně se hledí na dodržování lidských práv. Mediální svět podléhá v zájmu byznysu a také díky politicko-společenskému vlivu propasti integralistického konzervativismu.

Je třeba vědět, že to, čemu čelíme není starý fašismus nebo nacismus, je to úplně něco nového, je to takový “moderní” nacismus v novém kabátku.  Silní mají vládnout světu, aby slabí zanikli. Jedni mají šlapat po druhých, aby se cítili silnými…..