Holešovská výzva je legalizací totalitárního mafiánského režimu

Vláda modrého zázraku působí destrukčně prakticky proti každému občanovi této nádherné země. Dokonce i podnikatelé nejsou před tzv. šetřivými koky politiků v bezpečí. Proto není divu, že vznikají nová a novější protivládní uskupení. Tato uskupení jsou bohužel velmi často vytvářena nacionalisty a radikálními skupinami. Existuje také několik občanských sdružení a aktivit, z nichž jednou je také Holešovská výzva.

Dalo by se říci ve zkratce, že cílem Holešovské výzvy je odstanit vládu a zkorumpované politiky napříč celým politickým spektrem, volat k zodpovětnosti ty, co rozkradli a zadlužili tuto zemi. To jsou celkem zajímavé a bohulibé cíle. Na první pohled by se dalo říct jedno jediné: “velmi sympatické a zajímavé”. Pokud ovšem celou výzvu studujete dál a přemýšlíte o celé podstatě Holešovské výzvy, zjistíte, že tato výzva není dobrým řešením. Trpí jednou z nemocí všech protivládních skupin. Je plná populismu, plná dětských nemocí nepromyšlených nápadů, způsobů nereálných změn, zápachu chaotické revoluce, pokřivení demokratizace a sklonu k totalitarismu.

Je plná hesel bez reality. Čím více se začítám do jednotlivostí této výzvy, mám pocit, jako kdybych četl nějakou Verneovku plnou bájného vyprávění o zemi zaslíbené pouze pro vyvolené. Upřímně řečeno, nemyslím si, že by tato výzva měla jakoukoli šanci na úspěch. Pojďme se podívat na jednotlivé body jednotlivých požadavků, tedy jakéhosi programu této nezávislé iniciativy. Samozřejmě veškeré informace jsou čerpány z webových stránek Holešovské výzvy .

Požadavky Holešovské výzvy jsou především tyto:

  1. demise vlády a jmenování dočasné úřednické vlády odborníků
  2. zahájení příprav spravedlivých demokratických voleb
  3. uzákonění referenda
  4. zastavení církevních restitucí
  5. zastavení penzijní, sociální, zdravotnické a školské reformy
  6. odvolání podpisu na smlouvě ACTA, která zavádí cenzuru na internetu
  7. do jednoho týdne po jmenování dočasné úřednické vlády odstoupení
    prezidenta Václava Klause pro ztrátu důvěry

Prvním bodem Holešovské výzvy je demise této vlády a ustanovení úřednické vlády. Opět tady máme na talíři onu úřednickou vládu a pohádku o tom, že úřednická vláda je vládou správného kurzu. Nevím jak a proč právě ti co chtějí změny, pohlížejí na úřednickou vládu. Úřednická vláda mně samotnému připomíná Yettiho. Existuje v myslích lidí, ale ve skutečnosti je de facto pouho pouhým oparem v mysli politologů. Úřednická vláda není nic jiného, než zajištění vlády bez kontroly a principů demokratického státu. Ztrácí se zde opozice a koalice, zatímco v pozadí politiky se bývalé opoziční a koaliční strany dají dohromady, aby mohly spolupracovat na plnění společných zájmů.

Podívejme se na úřednické vlády třeba Fischera. Zde ODS i ČSSD začala spolupracovat a urychlilo se tak rozkrádání státního rozpočtu. Opravdu si iniciátoři této výzvy myslí, že najednou se politické strany vysublimují a odejdou od válu? V tomto musíme být opravdu velmi realističtější. Úřednická vláda je ve svém smyslu určitou podobou těch koaličních dohod mezi levicí a pravicí. Pokud bychom udělali onu úřednickou vládu, spustili bychom stavidla pro větší korupci, pro větší zajištění potřeb současných parlamentních stran. Je tu otázka, jak moc jsou nová občanská hnutí a iniciativy zapojené do politické pavučiny. Mnohdy se Sociální demokraté skrývají za jednotlivými iniciativami, aby posléze dostali do vínku nové pole působnosti. Netvrdím, že Holešovská výzva dělá to samé, ale rozhodně plán ve formě úřednické vlády je velkým nesmyslem bez reálné náplně.

Na základě Holešovské výzvy vznikla Národní rada. To je jakýsi další orgán zástupců členů Holešovské výzvy. Například předseda vlády má vyjít z koncensu všelidového hlasování. Toto hlasování má řídit Národní rada. Takže tady najednou padne vláda, a kdo ji bude řídit do doby, než začne hlasování? A podle jakého předpisu se hlasování bude řídit? Bude to podle nařízení té Národní rady? Ta předloží lidem své kandidáty a potom půjde o referendum nebo o pouhé doporučující hlasování? Tento plán je amatérsky sepsaný, dvojsmyslný a zavání vším možným, jen ne demokracií. Ministři mají být vystaveni nějakým testům. Tohle tady už také bylo. Pamatujete, John také takto kohosi testoval a jak to všechno dopadlo. Kdo tyto testy bude vytvářet a je toto záruka spravedlnosti? Je to opět populismus. Naprostý nesmysl.

Teprve poté má odstoupit parlament. Je tu opět neznalost ústavního pořádku, když odchází vláda, musí se podle Ústavy ČR konat do učitého termínu volby, společně s vládou odchází poslanci. Kdo bude v parlamentu? O tom se vůbec populisticky nemluví. Dobrá, hovoří se o dočasné vládě. Tato vláda může být jmenovaná na návrh určitě někoho jiného než nějaké Národní rady, tato Národní rada není ústavním orgánem.  Pokud se v tento okamžik nebude ctít Ústava, vzniká tu velký prostor pro chaos a autoritářství. Kdo bude Ústavu najednou přepisovat? Kde je kontrola, že toto trhání Ústavy nebude ve prospěch hnědého totalitárního kurzu?

Jak chce dosáhnout Holešovská výzva rezignace vlády? Tato vláda i s prezidentem mají odstoupit dobrovolně. Opět tady máme naivitu. Politici mají odstoupit ze svého postu, jinak…..Ale co bude potom jinak. Máme tady opět soupis nějakých slibů, ale já postrádám ono věcné řešení co bude potom. Jak se toho slibu dosáhne. Chce snad tato výzva navádět občany k násilí? Pokud by k takové činnosti sáhla, byla by nejspíš zakázaná. Holešovská výzva chce vládu donutit k demisi pomocí demonstrací. Lidé mají demonstrovat v každém městě, až se sejdou na Václavském náměstí. To je sice krásná myšlenka a určitě i správná, jen mi tady chybí plán na vyvolání oněch demonstrací. Nyní 15. března 2012 má být další demonstrace. Bude to další výlet do města bez většího zájmu společnosti?

Když sleduji tuto výzvu, tak na mě vytváří nacionální dojem. Ve znaku webových stránek je svatý Václav, snad už jen chybí prastarý popěvek o bohu chránícího český národ. Ať si procházíte materiály Holešovské výzvy, tak nikde nenarazíte na kloudný způsob řešení těch jednotlivých bodů. Dobře, tato výzva chce svrhnout vládu, ale co bude potom. Pak bude zaslíbený ráj na Zemi? Svrhneme vládu a komu ji pak dáme? Když je cílem do týdne vytvořit úřednickou vládu, znamená to, že opět někde v pozadí budou dohadování o kandidátech na ministerská jména. Kdo jsou ty obecně uznávané osobnosti, které mají být ve vládě? Tato výzva chce změnit volební systém, znamená to, že tento volební systém bude měněn až po stanovení té úřednické vlády? A kdo mi dá nějakou jistotu, že tento systém nebude šitý na míru nacionalistů a dalších organizací jdoucích proti občanské svobodě?

Změna plánovaná Holešovskou výzvou je plná chaosu, plná neznámého a na mě jako na obyčejného občana působí demagogicky a naprosto nedotaženě. Vidím v těchto řešeních prostor pro nacionalismus. Holešovská výzva moderně hovoří o smlouvě ACTA. Četl ji vůbec někdo z činitelů tohoto dobrovolného seskupení? Všechno je tak naivní. Napřed sestřelíme Klause, a poté si budeme volit prezidenta, vyhodíme vládu a teprve potom budeme měnit volební zákon. Vyhodíme tuto vládu a bude dobře. Na webu by měly být jednotlivé podrobnosti jak co udělat aby byla zajištěna demokratická změna. Velmi často má všechno nacionální podtext s demagogickými, naprosto nereálnými prvky.

Jediný bod, se kterým by se dalo souhlasit, jsou ty církevní restituce. Ano, zde opravdu jde o neoprávněné nároky. Ale mě více než restituce v tuto chvíli zajímají jednotlivé kroky změn. Zajímá mě, kdo je kandidátem na členy vlády. Kdo za těmito kandidáty stojí. Zajímá mě, jestli je v pozadí opět nějaká lobbistická skupinka nacionalistů, socanů nebo nějakých dalších mimoparlamentních seskupení. Holešovská výzva se odvolává na demokratické demonstrace, a zatím také hovoří o revoluci. Chce dokonce i hymnu revoluce. Hymnem Kdož sú boží bojovníci chce zřejmě udělat dobře nacionálním spolkům zakládajícím si na nacionalitu. Husité byli z pohledu moderní historie náboženskou sektou využívající ke změně násilí. Holešovská výzva podobně jako Svobodní občané, Dělnická strana sociální spravedlnosti a další nacionalizující seskupení vidí v Evropské unii nebezpečného soupeře, ze kterého je třeba vystoupit.

Hovoří se o tom, že z vedení politiky je třeba odstranit ty politiky, kteří se podíleli na likvidaci českého státu. Prý je to 95 % politiků. Jenže, kteří to jsou politici? Jsou to jenom ti z ODS? To snad ví každé malé dítě, že viníky v politice jsou také Sociální demokraté, kteří mají na svědomí stejně jako ODS stovky miliard korun.  Takzvané Provolání k národu, mi připomíná nějaký manifest nacionalistů. Čeký národ je třeba obnovit, český národ je třeba zachránit atd. Je tam vlna keců bez reálných popisů. Jedna babka povídala, že je třeba to a ono.

Pokud chci dělat opravdu reálnou politiku, musím mít opravdu proveditelný plán skládající se z několika bodů a tento plán musí být do detailů promyšlený a hlavně proveditelný v rámci demokratických principů. Pokud chci vytvářet revoluci, dobrá, klidně. Ale poté musím mít plán co bude potom. Revoluce se musí opírat o základní principy a tyto principy se musejí opírat o demokratická pravidla. Pokud tomu tak není, je zde jasný signál, že jde o snahu nacionalismu a vše se nakonec svrhne v chaotické domino stojící proti zájmům občanů. Celé mi to připomíná snažení za dob prastaré Francouzské revoluce, kdy bylo naplánované, že bude revoluce, ale nikoho nenapadlo řešit co bude potom. Až se moci chytli nacionalisté a z historie víme, jaké všechno mělo důsledky.

Jednotlivá uskupení Holešovské výzvy se spojily a vytvořily Národní radu. Už tento fakt vyvolává pocit nedůvěry. Jedna výzva něco organizuje, aby posléze něco bylo předáno někomu jinému. Ano, členy té rady jsou ti členové Holešovské výzvy, ale kdo mi dá záruku, že tam v budoucnu nemůže být někdo jiný, Lidé dají hlas Holešovské výzvě a najednou se může stát, že moc bude předána do rukou někoho jiného. To je to největší nebezpečí.

Teprve na webu Národní rady jsou jednotlivé, respektive první tři body blíže vysvětleny. No vysvětleny, spíš jsou tam další pohádky o tom, jak se odkope Ústava a povstanou noví revolucionáři s popletenými hlavami. Tak například, parlament odstoupí, zatímco bude vládnou dočasná úřednická vláda. Země se zbaví politických stran a na obecních úrovních proběhnou volby bez účasti politických partají. no, již několikrát m hovořil, že jsem prori parlamentních stranám, dobře, budiž. Partaje vystřídají iniciativy, dobře, souhlasím, zrušme partaje.

Cituji ze stránek Národní rady: ” Volby se budou provádět zespodu, tedy od obce, bez účasti politických stran ale za účasti všeho obyvatelstva a občanských iniciativ. Úspěšní kandidáti mezi sebou zvolí své zástupce, kteří postoupí do dalšího (oblastního) kola, a ty pak zvolí další zástupce pro okresní kolo, a tak podobně, až se naplní i státní instituce. Pro naši zemi stačí jen několik kol. Tímto způsobem budou vybrání nejlepší lidé, kteří si to zaslouží a bude zcela pominut systém kandidátů (jde o egoisty) a už zmíněný systém politických stran, což je přežitek oligarchie. Ve skutečné demokracii politické strany nemají místo.

Jinými slovy, volby stanovené Národní radou budou symbolem obrovského lobbingu a korupce. Vznikne neskutečný klientelismus a rozdělování státu do rukou zájmových skupin. Nové volby nebudou znamenat nic jiného, než předání moci mezi jednou zájmovou skupinou zájmové skupině druhé. V takovémto systému nebude třeba opravdu politických stran, neboť tde k efektivnějšímu praní špinavých peněz. Tímto by se legalizoval polomafiánský systém. Jedna špinavost by byla nahrazena špinavostí daleko větší.

Z Holešovské výzvy je celkem nebezpečný systém uchylující se k legalizaci. bude zahájena volební pyramida, ve které bude moci obdivně moci volit na pouhém začátku. Pak se vše bude odvíjet na základě nějakého dominového zóny mafiánských praktik.

V sekci Národní rady: Jak toho chceme dosáhnout je pouze toto: “Jsme přesvědčeni, že žádná z desítek, možná i stovek organizací či hnutí  zaměřených proti vládě, nemá jednotlivě dostatek síly na to, aby dosáhla rozhodujícího obratu v naší zemi. Proto chceme uskutečnit celostátní konferenci protivládních iniciativ, odborů, zástupců profesních sdružení… atd, která by těmto subjektům dala příležitost spojit síly, vyslat rozhodující impuls k zahájení demontáže starého režimu a začátku pozitivních změn.  Názor, sestavený z vašich odpovědí, komentářů… atd je asi takový:
po demisi vlády ustavit nepolitickou vládu z osobností těšících se všeobecné důvěře; změnit volební systém; omezit moc politických stran; uzákonit referendum po abdikaci V.Klause si zvolit přímou volbou prezidenta z kandidátů navržených lidmi, ne stranickými sekretariáty; na základě široké diskuze s veřejností zahájit nápravu všech oblastí našeho života”

Opět nic neříkající plány. Nic nerozebírající povídačky. Navíc v jedné věci se hovoří o zániku politických stran aby se posléze hovořilo o omezování politických stran. k to tedy s těmi stranami bude? Jak budou omezovány, v čem bude to omezování? Opět o tom není ani řádka. Napřed má odejít Klaus, ale jak bude volený nový prezident republiky? Spadne odněkud z Marsu? Tento projekt se tváří jako velký profesionální zájem o změnu, přitom je to slátanina amatérských náhledů podle kterých nemůže existovat žádná rozvinutá společnost.

Ostatně, právě jedním z hlavních agitátorů Holešovské výzvy je osobní přítel Petra Cibulky, Jaroslav Popelka. Tento pán je bývalým politickým vězněm. Přesto všechno je také tvůrcem organizace naplňující všechny znaky totalitárního charakteru.  se, že tudy opravdu cesta nevede.

Republika podle Holešovské výzvy a následné Národní rady vede do horoucích pekel. Změny nelze provádět skrze amatérské pokusy totalitní povahy, ale skrze jiné způsoby změn. Osobně doufám, že tato Holešovská výzva nebude úspěšná. Což je více než pravděpodobné, naštěstí.