Drábek ze zdravotně postižených vyrábí nezaměstnané

Ministr práce a sociálních věcí, Jaromír Drábek, vyrábí ze zdravotně postižených novou, velmi početnou skupinu nezaměstnaných. Na televizních obrazovkách má mnoho slov o tom, že se zdravotně postižení musejí zaměstnávat a je třeba jejich zaměstnání podporovat,. Ve svých zákonech stejný ministr říká naprosto něco jiného. S prvním lednový dnem roku 2012 se ze zdravotně postiženého na trhu práce stává velmi ohrožený druh. 

Mnoho zdravotně postižených dostalo jako povánoční dárek od svých zaměstnavatelů výpovědi ze svých pracovních míst. Zkrátka, se zaměstnáváním invalidů se nadále v této zemi nepočítá. Sociální podpora se stále snižuje, zdravotně postiženým se ze dne na den od prvního ledna tohoto roku snížila finanční podpora o několik tisíc korun. Nadále se také zvyšují náklady na léky, na celkovou zdravotní péči, sociální služby, nájemné a nákup potravin.

Ze zdravotně postižených vyrábí pan ministr Drábek jednu z nejohroženějších sociálních skupin. Má snad tento modrý kabinet v popisu práce ekonomicky zlikvidovat všechny občany se zdravotním postižením? Ministr Drábek takřka ze dne na den zruší chráněné dílny. Zruší si místo, které je často jedinou možností pro zaměstnání lidí se zdravotním postižením. Tímto ministerským krokem je ohroženo přes 40 000 handicapovaných. Tito lidé nevědí co budou dělat.

Chráněné dílny budou nahrazeny takzvanými chráněnými pracovními místy. Přemýšlel někdy tento ministr TOPácké strany o tom, jaké to je být zaměstnávaný s těžkým zdravotním postižením? Přemýšlel někdy nad tím, aby už jednou provždy odstranil tu strašnou diskriminaci na pracovní trhu, která tady v České republice panuje? Vládní návrhy nemají mít za úkol pomoci těm ohroženým, mají za úkol pomoci státu likvidovat všechny, kteří neměli životní štěstí a mají zdravotní omezení.

Státní příspěvek na mzdu poskytovanou osobě se zdravotním postižením se sníží z 8000 korun na 6000 korun. Drábkova vláda de facto ve svých zákonech zrušila ochranu osob se zdravotním postižením. Bez problémů poštvala tygry, kteří s radostí a grácií roztrhají nebohé handicapované. 40 000 lidí s velmi vážnými zdravotními omezeními jsou Drábkem najednou ve statutu zdravých lidí, na které může být aplikována rána drábkovských předpisů. Lidé se záchvatovými stavy jistě panu ministrovi poděkují za jejich vyškrtnutí ze systému podpory zdravotně postižených.

Lidé zánikem chráněných dílen budou bez jakékoli práce a také zároveň bez jakéhokoli sociálního zajištění. Takto dnes vypadá ta dobrá a kvalitní péče o zdravotně postižené? Chráněné díly jsou místa, která nejsou určena prvotně pro zisk. Jsou určena pro zaměstnání handicapovaných. Tito lidé do takovýchto zařízení chodí, aby vykonávali nějakou činnost. Nesedí jenom doma, setkají se s ostatními lidmi, mají pocit, že jsou ještě užitečnými. A to je dobře. Ne vždy musí být všechno řízené tím nechutným kapitálem.

Chráněným dílnám byly snížené státní dotace. Vinu na tom mají především Ministerstvo práce a sociálních věcí a také jednotlivé krajské vlády, které uměle snižují dotace do sociálního systému. Zrušením povinnosti tzv. zákonného plnění ministr Drábek vystavil všem handicapovaným hromadnou výpověď. Kvůli zneužívání zákonného plnění rušit všechno? To je hloupost největšího kalibru. Ministře Drábku takto vypadá zprůhledňování sociálního systému? Raději se pošlou lidé na dlažbu, raději se z nich vyrobí nezaměstnaní, protože zaměstnávání handicapovaných se zaměstnavatelům nevyplatí.

Kam tato vláda chce směřovat? V současnosti podle statistik z 1 milionu zdravotně postižených pracuje sotva 16 % lidí. Na pracovním trhu je především velká diskriminace, která je novými zákony ještě více podporována. Opravdu se spíše stydím za to jak moje země zachází se zdravotně postiženými. Ministr Kalousek odstraňuje daňová zvýhodňování zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají handicapované. Daňové výhody pro zdravotně postižené jsou přeci něčím naprosto nežádoucím v těch asociálních ministerských očích.

Doufám, že se ministr Kalousek za své rozhodnutí alespoň stydí. Chce snad duo Drábek, Kalousek udělat ze zdravotně postižených sortu naprosto závislých lidí na sociálním systému?