Demonstrace Holešovské výzvy jsou o lobbingu, nikoli o občanech

Reklamní akce zveřejňování nesmyslností pomáhá Holešovské výzvě. Najednou tady máme demonstraci, která má přilákat ty tisíce lidí. Najednou tady máme demonstraci, která má být všelidová, zatímco se v materiálech Národní rady o všelidovosti nemluví ani náznakem. Plánům Národní rady a Holešovské výzvy může uvěřit snad už jen opravdový naivka bez jakéhokoliv zbytku rozumu. Za koho má být v těch menších městech demonstrace? Je to za ty vlivné skupinky pochybných vládců, za které se tato výzva bije?

Menší města budou zahlcena letáky popisujícími sny, aby ti, kteří dnes vládnou, mohli převléknout své kabátky za nový nikým nerušený režim. Opět je tady nedemokratický pokus glorifikování za něco naprosto celonárodního a zachraňujícího. Holešovská výzva nemá žádný úspěch. Jenom se o ní napíše, blogeři zveřejní své nechutenství a tím také vyvolají negativní reklamu negativnímu snažení.

Docela by mě zajímalo, kdo z těch pravověrců Holešovské výzvy skutečně četl jejich plány. Kdo z těch pravověrců skutečně zapřemýšlel nad tím, co tato výzva přináší. Toto není určené pro obyčejné Čechy nyní utlačované modrou vládou. Lidé budou moci volit své zástupce na městských oblastech a poté po těch takzvaně demokratických volbách si ti zástupci lidu budou vybírat ty, kteří usednou výše. Pyramidový systém hry letadla započne novou éru větší mnohem propracovanější korupce. Síla občanů, jejich moc, bude upozaděna mnohem více než je tomu dnes.

Ti levicový zlodějíčci přikrývající se oranžovým hábitem získají mnohem větší moc a spolu s nimi i ty nacionální skupinky, které si nebudou brát servítky před ochranou lidských práv. Plány Holešovské výzvy jsou dětinským plácáním nesmyslností a trapných představ neohlížejících se na mezinárodní úmluvy a na dodržování demokratických principů. Není pravdou, že by se nějaký národní odpor měl vykašlat na zachování demokratičnosti. Lidé ani na té nejnižší úrovni nejsou dobytkem nestarajícím se o lidská práva.

Půl milionu letáků a jejich shozy z letadel, to jsou všechno trapnosti, které nikdy nepřebijí nezákonnost a podlost Holešovské výzvy. Tato výzva jenom posiluje nenávist a hlavně ochotu klesnout na nejnižší úroveň poznání. Praha, Brno, Jičín, Pardubice a řada dalších měst mají být svědky nějaké obrovské demonstrace, jakéhosi nového 17. listopadu na začátku nového jara. Také s touto vládou nesouhlasím. A vůbec nesouhlasím s celou českou politikou a prohlašuji také, že všichni politici na parlamentní úrovni jsou naprosto stejní. Ale zároveň vím, že když chci změnu, tak tato změna je možná pouze za určitých okolností. Ta takzvaná revoluce musí být zahájena na základě pevného podkladu respektovaného také ze zahraničí, nejenom z domovských luhů a hájů. Ta revoluce, po které volají stoupenci Holešovské výzvy, musí být bez násilí a hlavně musí být všechno propracované a skutečně lidové.

Nové změny v politice nemohou být pokřivovány povyšováním a podporováním těch lobbistických skupin, které nyní podporují onu Holešovskou výzvu. Mnoho lidí se dívá na to, co by tato skupina chtěla, aníž by přemýšlela o tom, jak reálné a demokratické jsou požadavky oné výzvy. Změna není v tom, nechat politiky dělat co chtějí. Není v tom, nechat nacionalisty a fašisty prosazovat jejich rasismus a nenávist. Změna není v tom, vytvořit tmavou místnost v nastalém pološeru. To všechno znamená ona Holešovská výzva. Je to amatérský pokus o prosazení nedemokratického a špatného do zvláštní demokracie.

Opravdu doufám, že lidé pochopili a že skutečně vědí, že ta Holešovská výzva není o tom vytvořit změnu pro občany, ale vytvořit změnu pro lobbistické skupinky, které nyní draze financují toto jakoby protivládní snažení. Z desetitisíců na bílém papíru budou maximálně stovky lidí s vlaječkami a nacionálně obrozeneckými hesly šlapajícími po lidských právech a skutečné demokracii. Jak je to nádherné, když se k podpůrcům těchto aktivit třeba na Slovensku připojí Dan Landa, někdejší člen rasistické skupiny Orlík a jeden z prvních nositelů nacionálního bordelu do československého prostoru.

Slávek Popelka, jeden z hlavních aktérů Holešovské výzvy se pasuje do jakéhosi nositele revolučních sil, proti kterým by mohla zasáhnout armáda a policie najednou. Oh, tyto představy mi zrovna moc nesedí a jsou poněkud více přitažené za vlasy. Divadelní etos má zakrýt nesmyslnost a nepřipravenost, takový ten  budoucí velkobordelistán, který má ten současný bordel přehlušit. Krásná videa na Youtube o utahování politických opasků nezakryjí shnilé jádro celého snažení.

Populištičtí politici, jako je například poslanec Huml, velmi rádi národ informují o dalším snažení nové skupinky nepřehledných a schovaných. Ano, národ by se měl spojit a sjednotit. Ano, jednotlivé skupiny by měly hovořit o společném postupu, ale tento postup musí být krytý skutečně proveditelnými a demokratickými plány nechránícími politiky. Jak chce být tato výzva brána vážně, když není schopna veřejně podat celkový plán na řešení situace demokratickou a reálnou cestou? Všechno je založeno na jednoduchých heslech.

Je to taková jedna velká reklama, ve které má dovoleno každý číst jenom nadpisy. Nemá si všímat detailů a nemá rozebírat jednotlivé postupy, protože potom by občan mohl klást mnoho otázek, na které podle mého celá Holešovská výzva nemá ani odpovědi.

Demonstrace Holešovské výzvy jsou projevem nedemokratického lobbingu plného nedemokratického zápachu, plného hniloby a ochoty pomoci politikům a nacionalistům k vyšší moci a drastickým rasově zasmrádlým plánům.