Cizinecký zákon podle Okamury a Gazdíka je ostudou této země

Cizinecký zákon má sloužit k vykořisťování přistěhovalců? Jasně z domácího obyvavatelstva udělejme nadřízené a z přistěhovalců nesvépravné osoby bez jakýchkoli práv. Proč ne, Okamura o tom píše ve svých článcích. Máme mít jeden, tedy vlastně dva vzory. Tím jedním má být bohatý Kuvajt a tím druhým ještě bohatší Spojené arabské emiráty(SAE). Vzpomínám si na jeden článek o zaměstnávání Uzbeků v právě jmenovaném Kuvajtu.

Odkaz na článek o Okamurově cizineckém zákoně

Docela se divím, co bychom to tu chtěli zavádět. Pomaličku se připravujeme k nevolnictví, jaké je v těchto zemích aplikované. Jasně, uzbecké noviny nikdo nečte, nikdo se nedozví co se děje. Nikdo neví, že služebné z této země sloužící v arabských zemích jsou pro Kuvajťany nebo obyvatele Spojených arabských emirátů jen kusem hadru bez lidských práv. Tyto služebné jsou bity a je proti nim zahajováno násilí. Ve formě ultrapravicových myšlenek se pokusíme o šílený zákon.

Pan kolega, bloger Okamura, se tak trochu opírá o podivnou teorii. Podle něj by přistěhovalec byl příhodný republice jen a pouze tehdy, pokud jí má co nabídnout. Pokud nemá, tak musí odtáhnout. Kam jsme se to pane kolego dostali? Opravdu si myslíte, že takovéto ultrapravicové názory jsou ku prospěchu České republiky? Budeme jako v Kuvajtu a SAE zaměstnávat gastarbeitry, takové menší otroky, kteří nemají žádná práva. Vytvoříme takový malý ráj, kde rodilý Čech může plivat po přistěhovalci?

Opravdu moc s tímto názorem nesouhlasím. A cože bude znamenat ono když bude přínosným? Přistěhovalec bude bohatý, bude hýřit majetkem, najednou se stane přínosnějším, než méně movitý jedinec ze stejné země původu. Zavedou se správní poplatky za milion korun. To bude nádhera. Tací lidé dostanou pouze za mrzký milion trvalý pobyt. A kde jsou lidská práva? Brečí a svíjí se kdesi v okolí nad tím, jak jsou przněna jedním z Čechů, který si myslí jak moc je konzervativní. Konzervativismus je obyčejným náhražkovým slovem pro ultrapravicové smýšlení, akorát to lépe zní než nacionalismus a xenofobie.

Za konzervativní najednou přijmeme všechny formy vykořisťování. Zatváříme se, že je všechno v pořádku. Ti ostatní přistěhovalci budou gastarbeitry. Novela zákona podle pana Okamury má vypadat přesně jako podle nějaké ultrapravicové šablony. Každý bohatý cizinec bude mít šanci, kdežto takový chudý cizinec se musí leda tak spokojit s tím, že bude v této zemi bez práv a možností. Takto vypadá moderní Evropa? Ostatně pan Gazdík z TOP09 takové vizi tleská.

Před občany je kladena další salva ultrapravicových myšlenek. Jsou skrývané za cosi jiného. Střední třída si to přeci žádá. Bude si hrát na ty povýšené, bude sledovat pomalou ztrátu demokracie v českých končinách. Ostatně po takovém podobném způsobu zavádění cizineckého zákona je voláno i v jiných kruzích. Stále více vlivných lidí si přeje udělat z přistěhovalců nuznou bezprávou dušičku závislou na tom, jak dlouho vydrží tito lidé utlačování a bezpráví.

Podobné postavení přistěhovalců, jaké nabízí Okamura, je třeba v Barmě. Sice tam neplatí přistěhovalci takové sumy, ale nemají žádná práva. Cizinecký zákon musí být moderní, musí ctít lidská práva, musí být antidiskriminační. To, o čem se dnes mluví, nejen v Okamurových článcích, je příchuť trpkosti znamenající jednoduché zbavení lidských práv. Mimochodem celá kuvajtská cesta  je také o zákazu pohybu, o zákazu přesídlování. Přistěhovalci prostě budou jakýmisi otroky společnosti. V Kuvajtu dokonce zaměstnavatelé kradou svým služkám cestovní doklady. Je počítáno také s těmito variantami? To se totiž může také dít.

Jakékoli podobné blogy, jakékoli podobné názory ve společenských kruzích, jakékoli takové návrhy zákona, vyvolávají strach z neznámého a nového. Tyto zprávy a názory jsou nebezpečné z hlediska ideologického. Říkají” pozor, tady je cizinec, ten špatný, ten, který škodí.” Děti narozené z partnerství dvou cizinců nemají automaticky přijímat české občanství a trvalý pobyt. Mám takvý dojem, že pan Okamura tady tak trochu více šlápl vedle. Cizinecký zákon má být prý tvrdý a nesmlouvavý. Jinými slovy má být ultrapravicový, jedna hnědá myšlenka posloouží jako zákon.

Nezaměstnanost vzroste nad určitou míru a cizinec bude vyhoštěn. Proboha kde to jsme? To je absurdní a trapné. Přistoupíme na ultrapravicovou myšlenku, že cizinec bere Čechovi pracovní místo a místo toho ho pošleme nezákonně pryč jako nějaký balík. Přiznání občanství a povolení k pobytu se nesmí vázat pouze na práci a jestli cizinec práci má nebo nemá.

Při čtení Okamurova článku v Parlamentních listech si připadám, jako kdybych četl nějaký blábol ultrapravicové sekce politického směru. Mám snad považovat TOP09 za ultrapravicovou stranu stavící se proti lidským právům? Automatické udělování trvalého pobytu po pěti letech nahradíme prostě něčím novým, něčím co se uchytí v ultrapravicové jímce prohnědlé vlády. V jakou zemi se měníme? Cizinci mající trvalý pobyt musejí zpětně dokazovat své příjmy od doby, od které dostali trvalý pobyt.

Jak to celé bude probíhat? Ty jsi měl jiný příjem, ty jsi takto nepracoval jak jsme čekali, tak koukej vypadnout, nezajímá mě, že tady máš rodiny, a že jsi kulturně nasměřovaný sem do republiky. Zachováme se jako populističtí diletanti. Vyrveme jedny lidi ze země, vyrveme je do nejistoty. Okamura s Gazdíkem přivádí takovou tu nejistou cestu holandského typu. Tam také jsou cizinci dlouhodobě žijící odstěhováváni. Dokonce se v tamější televizi odehrává nechutná hra o povolení k trvalému pobytu. Hoďme všechny problémy v republice na cizince, ti to unesou.

Pan Okamura spolu s Gazdíkem nám občanům vzkazují, že si sem “nakvartýrují” bohaté Rusy, bohaté s politickými vlivy. Opravdu tolik požaduje pan Okamura tu bohatou klientelu? Chápu, má cestovní agenturu a bohatá klientela se tolik hodí. Ti chudí “cizáci” nezvyšují potenciál cestovních agentur. Není zde v pozadí náhodou střet podnikatelských a politických zájmů?

Pan Okamura chce být vidět, a tak volí kontroverzní témata, ve kterých se zalíbí budoucím voličům. Neřeší korektnost a správnost svých úvah. Když se nad jednotlivými tématy uvede ultrapravicový závěr, úspěch je zaručený. Oni se vždy najdou ovce, které rády přikývou.

Z právního státu se přesuneme k přihědlé politice. Nové tváře toužící vstoupit do politiky pomohou. Opravdu tu potřebujeme nějaký legislativní paskvil, ničící prostředí České republiky? Cizinci mají být těmi černými ovcemi. Mohou být kdykoli vyhozeni. Pán křikne a ti lidé dlouhodobě tady žijící a nepáchající trestné činy, najednou budou vyhozeni a zaměněni za bohaté oligarchy, kteří mohou zavléct mafii a další nové praní špinavých peněz.

Copak nové zákony musejí hnědnout? Copak nové zákony musejí šlapat po lidských právech? Měli bychom vzhlížet k jiným státům, než jsou Kuvajt a Spojené arabské emiráty. On se stejně nikdo v Čechách nebude zabývat zprávami mezinárodní organizace Human Right Watch. Lidé nečtou asijské noviny, nevědí, že nějaké zneužívání lidí v těchto oblastech dochází. Otroctví z jedné části světa přitáhneme  krásně k nám. Z cizinců majících povolení k pobytu uděláme občany bez domova. Mnoho z nich se nemůže vrátit zpátky do své domoviny a často se ani nemají kam vracet.

Mám nápad, co kdybychom nové zákony nevymýšleli, ale rovnou je začali kopírovat z ideových listin nacionálních spolků, ze kterých pan Okamura tak rád čerpá(viz. řešení cikánské otázky a dokument náckovské partaje o tomto pojednávající).

Stydím se ta takové návrhy zákonů a jsem proti nim.