Cikáni jsou také Čechy jako vy nebo já

Přesně takto, jako je tomu dnes, před pár desetiletími vznikal fašismus. Média plní roli ministerstva propagandy. Internet, televize se baví tím, že ten a ten cikán okradl tam toho a tam toho člověka. Uvolňuje se stále větší sorta nacionálních hesel. Tyto zvratky pseudomodernismu jsou předkládány jenom pro šíření zla a nenávisti. Ultrapravice má žně. Nenávist se lije po hektolitrech.

I kdyby cikáni dělali trestnou činnost, jsou to opět Češi, jsou součástí národa, mají stejná práva i povinnosti. Neměla by zde být zdůrazňována rasa. Mediální svět si hraje na hlásnou troubu. Podívejte se, tam a tam tenhle cikán ubil, okradl toho a toho. Možná, že si mediální svět chce zahrát na období apartheidu, ve kterém bylo v policejních spisech uvedeno, jestli je zadržený černoch nebo ne. Opravdu chceme, aby se něco podobného zavádělo i tady?

Cikáni, Romové, říkejme jim jak chceme, jsou Čechy a mají na to právo. V jiných zemích, jako je třeba  Rusko by tomu tak nebylo. Hovořilo by se o cizím přivandrovalém etniku. Co na tom, že cikánské etnikum tady žije staletí. Moderní umělý odpor k multi kulti by k pokřivení situace značně pomohl. Cikáni jsou nedílnou součástí naší vlasti a má to tak být.

Konflikt v Novém Boru má být médii chápán jako konflikt nikoli jedné rasy vůči další rase. Tento konflikt má být chápán jako konflikt jedněch kriminálníků vůči občanům. Kriminální živly použily mačety a mají být za to náležitě potrestány. Proč média najednou hovoří o cikánském násilném útoku? Je přepadený zdravotně postižený občan, opět je oznamováno, že ho okradla několikačlenná cikánská skupinka recidivistů. Copak si toto mohou dovolit média v demokratické zemi?

Aha, ony existují trestné činy cikánů a necikánů. Když někdo okrade, je jedno jaké etnikum to bylo. Krádež je vždy krádeží. Oba dva mají dostávat stejný trest. Při těchto mediálních excesech si ihned vzpomínám na Sládka a jeho “unikátní” stranický program. Je mi z toho na zvracení. Nechci republiku rasových pogromů a sílících fašistických spolků. Stačí, že se D.O.S.T. dostala tak vysoko. Nacionalismus, fašistický hnis se zažívá do lidí. Na tomto má podíl také mediální svět.

Mluvme o trestných činech, mluvme o kriminálnících bez etnického původu. Všichni jsme Čechy. Neexistují Češi níže a výše postavení. Je zde zasíváno další nenávistné poupě. Šaškové typu Bátory, Vandase získávají navrch. Jako hrdinové se budou v Novém Boru tvářit tito podivní neonáckové. Pobláznění šílenci využijí celou situaci k tomu, aby poukázali, že oni jsou tady a jsou schopni  s těmi cikány zatočit. Policie by proti Dělnické straně sociální spravedlnosti měla nekompromisně a naprosto tvrdě zasáhnout. Manifest fašounů v této zemi nepotřebujeme.

Náckové pochopili, že je tato situace podepřena médii a dá nádherně zneužít. Flustrace, vztek, zloba, bezradnost, toto všechno bude najednou použito ke kolektivnímu obvinění. Jak je to ubohé, ale těm holým hlavinkám to nedochází, zřejmě dostaly úžeh nebo úpal. Útoky jedinců jsou vždy útoky jedinců.  Pochody fašounů jsou stejně prospěšné jako vypuštění Antraxu na rozlehlém sídlišti. Naučme se konečně, že není dobré nácky podporovat.

Naučme se, že jsme jeden národ a jako jeden národ musíme fungovat. Vinu za trestné činy nese jedinec, nikoli rasa. Dnes jsou to cikáni a zítra to mohou být třeba postižení, nebo důchodci, Vietnamci, Němci nebo Rusové. Toto je velmi nebezpečné. Spíš mě děsí, že společnost je prosycena takovou nenávistí a zlobou. Raději si ji vylijí na nevinných lidech.

Stále více a více viditelněji si i v médiích zahráváme s rasismem. Zbavme se už rasismu jednou provždy. Všichni jsme ldé na jedné lodi. Ptejme se po pravých a skutečných důvodech. Nehledejme důvody vyhovující fašistům. Nejsou pravdivé a navíc vyvolávají nenávist a velké násilí. Jsme demokratická společnost, zkusme si porozumět, zkusme zjistit proč k nějakému problému dochází. Odstraňme to společenské a mediální téma, které se snaží být zástupným.

Občané se budou starat o pseudoproblém, budou podporovat nácky, budou ukazovat na cikány a povedená vláda si bude moci více dovolit, protože média a společnost sledují jiné divadélko, než by ve skutečnosti měli.

Každý slušný člověk by měl odmítat náckovství a DSSS spolu s dalšími náckovskými uskupeními. Každý občan by se měl veřejně postavit proti mediálním podsouváním rasovosti, každý občan by měl vyslovit nesouhlas s dehonestováním cikánů.

Cikáni jsou také Čechy, tak jako my všichni ostatní. Delikventi trestných činů by měli být označováni bez rasového podkladu a podbarvení, zároveň problematika soužití by neměla být házena na etnika, ale na politiky, kteří vše zavinili a nesou svou vinu.

Rasismus je mi cizí a nesnáším ho. Násilí nic nevyřeší, akorát přiživí hloupé pseudopolitiky a fašouny. Jako občan se distancuji od rasismu a nacionálního podtónu sdělovacích prostředků. Prosím nebuďme ovčany a přemýšlejme.

SDÍLET