Bude Khader Adnan obětí izraelského apartheidu?

Kdo se zastane neoprávněně vězněných a týraných izraelskou vládní mašinérií? Izrael porušuje lidská práva, nedodržuje mezinárodní konvence. S palestinským národem je zacházeno jako s někým méněcenným. Je to právě Khader Adnan, postgraduální student, kdo byl 17. prosince 2011 neoprávněně zadržen izraelskými ozbrojenými silami. Je to jeden z mnoha nezákonně vězněných. Kdy v této oblasti světa skončí nezákonné a nelidské chování Izaele?

Od doby svého zadržení Khader Adnan drží na protest hladovku. Je tomu již 53 dní. Všechna média na celém světě informují o osudu tohoto nešťastníka. Pouze česká média mlčí a dělají, jako když palestinský problém neexistuje. Tanky ničící palestinské domy, nucené bourání domů, zatýkání obyčejných lidí na ulici, to všechno má být v pořádku, pokud si to Izrael tolik přeje.  Izraelské okupační síly umístnily zadrženého Adnana do samotky. To všechno jenom proto, že chce Khader Adnan svým protestem hladovky poukázat na porušování lidských práv izraelskými úřady.  Proto také má zakázané návštěvy rodiny po dobu tří měsíců.

Po necelých dvou měsících bez jakéhokoli jídla, je Khader Adnan v přímém ohrožení žvota. Celosvětově se zvedla vlna proti postupu izraelských soudů, orgánů státní moci. Při takovém dlouhodobém hladovění hrozí například selhání srdeční činnosti, dochází k selhávání vnitřních orgánů. Přes velmi špatný zdravotní stav zadrženého Adnana, soudkyně Dalya Kaufmanová prodloužila věznění o další 4 měsíce. Vězenští lékaři říkají, že je zdravotní stav v normě a nic se neděje. Nikoho z izraelské strany nezajímá, v jakém skutečném zdravotním stavu Khader Adnan je.

Přes veškerý zákaz úřadů,  se stejně Adnan setkal se svou manželkou, a ta se přímo zhrozila, když uviděla, jak moc špatně na tom její manžel je. Izraelské úřady nedodržují opět mezinárodní pravidla a normy při zadržování osob. Tady se jedná o obvyklou izraelskou praxi administrativního zadržení. Zkrátka, úřady se z nějakého důvodu domnívají, že byste mohl něco udělat, a tak vás bez důkazů jednoduše zavřou na jakkoli dlouhou dobu.

Takto se chová demokratický stát? Jak moc je demokratické chytat bez důkazů lidi a posléze s nimi zacházet v rozporu s Ženevskými konvencemi? Jak je možné bez jakéhokoli obvinění  a soudů sedět ve vězení po dobu několika měíců? Dělají to tajné služby USA, a tak je to zřejmě všechno v největším pořádku. Izrael je povinen dodržovat lidská práva, a přesto tato práva porušuje, tak jak jen může. Khader Adnan se odmítá nechat vyšetřit od izraelských lékařů,  já se mu ani trochu nedivím. Objektivita izraelských úřadů prakticky neexistuje. Khader Adnan je každý den podrobován tříhodinovému vyslýchání, a to i přesto, že je tento člověk ve velmi špatném, životu ohrožujícím zdravotním stavu.

Během výslechů má ruce svázané za zády. Vyslýchající vyšetřovatelé tahají Khadera za vousy tak, aby to vyslýchaného co nejvíce bolelo. Jiný vyšetřovatel si Khaderovými vousy vytíral své boty, což bylo hodně ponižující. Sám Khader o těchto praktikách vyslýchajících vyšetřovatelů promluvil. 30. prosince 2011 byl Khader odvezen kvůli svému zdravotnímu stavu do nemocnice. Zde byl držen v naprosté izolaci. Khader Adnan odmítal jakékoli ošetření, a tak byl převezen zpět do samotky. Tato samotka je podle slov Khadera plná švábů a špíny. V takovém prostředí je zadržovaný člověk, nad kterým nebylo vzneseno žádné obvinění.

Izraelské zacházení s Khaderem je nelidské a odporuje mezinárodnímu právu. Je to právě Khader, kdo svou hladovkou poukazuje na nesouhlas se zacházením s nezákonným zadržovaným lidí. Začátkem února tohoto roku se k hladovce přidali další palestinští vězni. Na Twitteru vznikla hnutí za propuštění Khadera z vězení, stejně tak se po celém světě konají demonstrace proti nelidskému zacházení s tímto člověkem. Zdravotní stav Khadera Adnana je velmi vážný. Nejen že se Khader nemohl od doby svého zatčení osprchovat a převléct se do jiných šatů, zároveň je převážen do nemocnice a z nemocnice do vězení a to stále v těchto intervalech. Soud odmítá zahájit soudní líčení v nemocnici. Vzhledem ktomu, v jakém je Khader zdravotním stavu, může takovýto postup ohrozit Khadera přímo na životě.

Administrativní zadržování ve věznicích je v současnosti vykonáváno na 315 palestincích. Většinou se tito lidé nedopustili žádného provinění. Bez soudu, bez důkazů jsou tak protiprávně zadržováni bez jakýchkoli důkazů a bez jakéhokoli obvinění. Během jejich zadržování nejsou dodržována lidská práva. Jak mohou soudy dát souhlas k věznění koho, když neexistují žádné důkazy?

Dnes je v izolaci Khader Adnan držený v nemocnici, kde nespravedlivě zadržovaný odmítá jakoukoli léčbu. Izraelské orgány jenom vyvolávají jedno podezření na Khadera. Říkají, že je vůdcem džihádu v Západním břehu. Jenom to říkají, ale nemají žádné důkazy, tyto důkazy nebyly izraelskou stranou předloženy. Khaderova manželka odmítá taková nařčení. Khader Adnan do dnešních dnů zhubl 35 kilo, na hlavě mu chybí některé vlasy a vousy, kolem ůst má starší i novější rány. Ztrácí sílu, zvrací krev. Přesto všechno je podle izraelských úřadů v naprostém pořádku a musí pokračovat jeho věznění. Khader Adnan je postgraduální student nemající nic společného s džihádem.

Zadržovanému Palestinci je zabraňováno právo na nezávislého lékaře. Lékaři jmenovaní soudem považují jeho zdravotní stav za dobrý, přesto, že je na hranici života a smrti. Pokud se svět a světové mocnosti a světová média neozvou, zemře jeden mladý člověk. Bude tak další oběť izraelského apartheidu. Izraelská armáda odůvodňuje zadržování Khadera Adnana jako nutnost k zajištění regionální bezpečnosti. Kolik lidí musí ještě zemřít jenom proto, aby Izrael ukojil svou nenávist k utlačovaným Palestincům?

7. února dostala opět Khaderova manželka, Randa, povolení s jejími dvěma dcerami navštívit svého manžela. Její popis zdravotního stavu zadržovaného Palestince je přímo žalostný. Celá kůže Khadera je výrazně zcvrklá, pokryta vředy, stejně tak tyto vředy má její manžel také v dutině ústní. Její manžel je uvázaný v posteli, možná aby nemohl utéct z hlídaného pokoje. Nemá tolik síly, aby to vůbec udělal. Po celou dobu manželčiny návštěvy byli v pokoji také vojáci se svými samopaly. Včera 8. února ke Kadherovi přišli lékaři za lidská práva. Chtěli tohoto zadržovaného vyšetřit. Hlídkující vojáci však odmítli odejít, a tak se žádné vyšetřování nekonalo.

Dnes, 9. února 2012 se konalo Khaderovo odvolání u soudu. Toto líčení probíhalo konečně v nemocnici, ve které je Khader Adnan umístněný. Na líčení celý zesláblý přišel s pouty na rukou i nohou. Tato pouta byla údajně Khaderovi odstraněna. Toto líčení však bylo neveřejné, prý to nařizuje izraelský zákon. Toto líčení poté bylo odvoláno na neurčito. Takže Khader Adnan bude nadále administrativně zadržován i když nic nikomu nikdy neprovedl.

Dnes, 9. února 2012 byla zahájena vlna protestů za propuštění Khader Adnana z věznění. Započaly demonstrace v Hebronu, demonstruje se před věznicí Ofer, ve které je Khader Adnan zadržovaný. Demonstruje se také v americkém Chicagu, po celém světě, vzniká globální petice za propuštění tohoto mladíka z vězení. Kde jsou světoví vůdci velmocí, nechají Izrael, aby se choval fašisticky a nezákonně k lidem? Pokud někdo nezatlačí na Izrael, pokud Evropská unie, Spojené státy americké a další velmoci neřeknou dost, bude nadále Izrael zavírat nevinné, bude je nadále ničit a nezákonně zadržovat.

SDÍLET