Antisemitismus je berličkou Izraele

Stát Izrael používá antisemitismus jako velmi jednoduchou berličku pro svou politiku. Každý, kdo je proti vládě Izraele a kdo nesouhlasí s okupací Západního břehu je označovaný za antisemitu. Je to další obehraná písnička, se kterou se rasisticky založený státní systém snaží zakrýt své nelegální mezinárodně odsouzené chování. Samozřejmě i já budu za tento článek tím kouzelním slůvkem označován. Mohu vás ubezpečit, že proti Židům nic nemám. Nesouhlasím jen a pouze s porušováním práv izraelskou vládou a s okupací Palestiny.

Jsou to právě američtí Židé, kdo do oblasti přinesli onen pojem antisemitismu. Mladí lidé žijící v Izraeli jsou již odmala vyučováni co to ten antisemitismus je. Učí se pohádky o tom, že Izrael byl vybudován jen a pouze proto, aby ostatní Židy ochránil od celosvětového antisemitismu. Američané jsou antisemité, Angličané také a dokonce i ti Poláci, na jejíchž území se nacházejí zbytky koncentračních táborů. Tyto nesmysly jsou dnes a denně vyučovány v izraelských školách. Právě do Polska pravidelně izraelští náctiletí vykonávají jakousi připomínkovou cestu. Několik týdnů před výletem jsou školeni učiteli, ale také i vybraným člověkem z tajné služby.

Cesta mladých studentů se tak spíše podobá válečné výpravě do okupovaného území, ve kterém jsou všichni nepřátelé a samozřejmě antisemité schopni kdykoli komukoli z výpravy podřezat krk. Je totálně směšné sledovat člověka z Mosadu, jak mladé holky a kluky navádí k tomu, co mají dělat během bombového útoku. Tady ve skutečnosti nejde o nějakou skutečnou hrozbu. To se jenom domácí izraelský režim snaží v začínajících životech vyvolat pocit ohrožení a strachu z vnějšího světa. Účastníci zájezdu nesmějí v žádném případě promlouvat s místními obyvateli, protože to jsou podle instrukcí člověka od tajných služeb jenom ubozí antisemité, kteří by mohli študákům ublížit.

Děcka po exkurzi v koncentračním táboře zůstávají na hotelu. Nikam nesmějí, protože kdokoli by mohl vniknout do jejich pokojů, zabouchal by na jejich dveře a  začal by okamžitě s mordováním všech přítomných. Takto děti na takovém zájezdě hovoří mezi sebou. Mají strach z Poláků, z místního obyvatelstva, protože vládní propaganda hovoří v tomto kontextu. Vy jste Židé, vás chce každý zlikvidovat, a tak musíte poslouchat tajnou službu. Toto je naprosto absurdní. Poté mi prosím říkejte, že Izrael není diktaturou, když sám děsí nemysly o antisemitismu a nenávisti. Ten, kdo je vychováván v přesvědčení, že ho nikdo na světě nemá rád, ten také snadněji přijme porušování lidských práv jako běžný metr běžného chování.

Mladí lidé se dozvědí co je Šoa, neboli Holocaust, ale už se nedozvědí nic o tom, jak se jejich vláda nezákonně chová na Západním břehu a jak porušuje lidská práva Palestinců. Je správné, když se izraelská mládež dozvídá o utrpení, kterým si židovský národ prošel. Ale systém vzdělání to v této zemi už opravdu přehání. Zdrojem nového pokolení nemá být minulost, ale chuť žít v budoucnosti. O studentské výpravě vypráví například snímek židovského režiséra vytvořený právě v izraesko-americké koprodukci. Takže se nejedná o nějaký antiizraelský snímek, jak by mnozí tvrdili.

Celý dokument naleznete zde: http://blip.tv/gabo51/ohov%C3%A1ranie-defamation-slovak-subtitles-5828979

K nenávisti, antisemitismu je tedy vychováván mladý člověk v Izraeli již od narození. Dobře, ale to pořád ještě neznamená, že antisemitismus je berličkou Izraele. Podívejme se na praktické chápání antisemitismu. Do Izraele přijede novinář s touhou popsat skutečnou situaci v Palestině. Najednouje takový člověk nazýván antisemitou. Pro antisemitské názory není vpuštěn do země, je mu zabráněno zveřejnit skutečnost. Štáby televizních společností, jako je například štáb světově známého TOP GEARu, nesmějí projíždět okupovanými územími, protože by mohl být označovaný politiky a médii okamžitě za antisemitský. Izrael musí potlačovat palestinský národ, protože opět ten lid je antisemitský a okamžitě by všechny začal vraždit. Opět tedy ten antisemitismus je využíván k politickému a genocidnímu účelu.

Říkejme si co chceme. Židé jsou nejvlivnější a nejmocnější minoritou ve Spojených státech amerických. Mají také poměrně velký vliv v Kongresu a v americké politice. Je totiž moderní nebýt antisemitským. Jakmile by se politik veřejně postavil proti izraelské politice, byl by postavený do role antisemity. Ve Spojených státech amerických se nachází největší židovská organizace na světě.Tato organizace má jeden primární cíl. Jejím úkolem je bojovat proti antisemitismu a odpůrcům státu Izrael.Anti-Defamation League(zkráceně ADL), jak se tato organizace nazývá, má velmi vysokou podporu v izraelské politické infrastruktuře.

ADL také tvrdí, že kritika Izraele jako takového je už antisemitismem, a že by lidé tedy neměli kritizovat tento stát jenom proto, aby nebyli antisemity. Právě z politických důvodů je antisemitismus oživlou mrtvolkou sloužící k prosazování zájmů lobbistických skupin nejen v Izraeli samotném, ale také ve velké části světa. ADL se v zahraničí tváří jako organizace mající v Kongresu USA velký vliv. Díky tomu také představitelé ADL jednají s diplomaty, politiky a státníky většiny zemí světa. ADL navazuje spolupráci v tzv. boji proti antisemitismu. Ve skutečnosti jde spíše o to,  získat nejvyšší zahraniční a ekonomickou podporu pro stát Izrael. Pokud zahraniční politik nesouhlasí, tak je ihned obviněn z antisemitismu. Antisemitismus se stává zneužitým slůvkem, jakousi mantrou odemykající ekonomické a společenské dveře k byznysu a moci.

ADL také poukazuje na fanatismus černochů, arabů, muslimů a řady dalších. Přitom je to samotné ADL, které zamlčuje násilí páchané na Palestincích. V dokumentech této organizace je prakticky každý označovaný za antisemitudokonce i někteří Židé jsou pokládáni za antisemity jenom proto, žepoukázali na nezákonná chování izraelské armády na území Západního břehu. ADL pravidelně vystupuje proti arabským skupinám. Dokonce v jedné své výroční zprávě označuje ADL zelenou barvu islámu za barvu podporující Hammás, což je naprostý nesmysl.

ADL také popírala například genocidu v Arménii. Po dlouhou dobu genocidu neoznačovala za genocidu. Díky mezinárodnímu tlaku tak nakonec ADL musela uznat svou chybu a genocidu Arménů uznala genocidou. ADL je klíčovým hráčem při získávání klíčové pomoci a podpory Izraeli. Dnes a denně je antisemitismus zneužívaný pro politický lobbing. Ihned je poukazováno na utrpení za Druhé světové války a také na to, že odmítnout pomoc Izraeli by bylo antisemitismem. ADL eviduje a zaznamenává také oranizace, které nejsou extrémistické. V hledáčku zájmu je například: Africký národní kongres, Greenpeace a mnoho dalších. ADL je také obviňován ze zakládání vlastní špionážní sítě mající za úkol odstranit nesouhlasné projevy proti izraelské politice.

Antisemitismus je zneužíván k umlčování debaty o politice Izraele. To, co je vydáváno nyní za antisemitismus je de facto pouze zamlčování kritiky politiky státu Izrael. O antisemitismu často hovoří organizace, které jsou nějak napojené na Izrael. Dokonce za antisemitskou byla vyhlášeno Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie jenom proto, že v roce 2003 vydalo ve své zprávě ukázky palestinské vlájky. Za antisemitismus je vydávána regulerní a správná kritika Izraele. Zcela demagogicky je tato kritika přenášena na kritiku všech Židů.  Antisemitismus má nový kabátek sloužící k ututlávání špinavostí izraelské politiky.

Kde kdo si dovolí napsat článek posílající Cikány do jejich domoviny, hanobící jiné rasy, ale nikdo si nedovolí to samé napsat o Židech? Pokud by to jakýkoli bloger udělal, byl by po zásluze odměněn zabanováním, smazáním článku a návštěvou policie. Proč takto není zacházeno také s ostatními urážeči jiných etnik a národů? Na blozích se běžně urážejí cikáni, běžně se hanobí rasy, proč tedy vyvolává urážka Židů tak silnou reakci?  Protože tu máme jakési historické memento o násilí páchaném na tomto etniku. Nemělo by se i v tomto všem měřit stejným metrem?

Izrael tak má vedle mocného přítele také známý antisemitismus, který mu pomáhá v aplikování válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zahajování genocidy Palestinců.

SDÍLET