Administrativní zadržení je výkladní skříní izraelského apartheidu

Administrativní zadržení je výkladní skříní izraelského apartheidu

předchozím článku o Administrativním zadržení jsem uvedl základní náhled na mezinárodní úmluvy a pakty, ke kterým Izrael přistoupil, a přesto je svým rasistickým přístupem nedodržuje. Dnes bych chtěl celou problematiku ještě hlouběji probrat. Izrael je jednou ze zemí světa, která se považuje za demokratickou a  hájící lidská práva, přitom tato lidská práva porušuje tam, kde může. Nad státečkem Davidovy hvězdy vynesla již mnohokrát Organizace spojených národů ortel. Rezoluce OSN byly jenom takovým nevinným prstíčkem, který rozhodně nic nenapravil. Izrael má vlivného přítele. USA ho navždy ochrání, a tak se mohou nadále zabíjet nevinní.

Izrael tvrdí, že administrativní zadržování obyvatel Západního břehu se provádí pouze jako naléhavé bezpečnostní opatření. Celkem vtipná jsou tvrzení vykládající pohádky o tom, jak zadržení osoby zajistí bezpečnost země. Jo, tak vezmeme na ulici nějakého vousatého Araba, nazveme ho džihádistou a budeme zpívat kolem ohýnku lží naši písničku o tom, že ochraňujeme svět před člověkem, který se v daný okamžik nalézal na nesprávném místě.

 

IZRAEL ADMINISTRATIVNÍ ZADRŽENÍ POUŽÍVÁ PŘÍLIŠ ČASTO

Tato izraelská tvrzení neodpovídají skutečné pravdě. Stát Izrael svým uplatňováním administrativní vazby porušuje mezinárodní dohody. Podle nich má být tato forma zadržování osob tím nejkrajnějším, nejojedinělejším prostředkem, který se musí použít tehdy, když selžou ostatní pravidla a nástroje. Izrael administrativní vazbu používá příliš často. Rozhodně se nejedná o okamžiky nouze. V průběhu několika let použil Izrael administrativní zadržování na několika tisíci lidech. Podpotýkám, že tito lidé byli většinou nevinnými. Během první intifády i za druhé intifády bylo toto zadržování zcela běžným jevem. Asi těm izraelským politikům nevadilo, že kvůli nim umírají nevinní na následky věznění a nelidské zacházení.

 

ADMINISTRATIVNÍ ZADRŽENÍ JE STÁLE ČASTĚJI POUŽÍVANÉ JAKO ALTERNATIVA V RÁMCI TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Administrativní zadržení je stále častěji používané jako alternativa v rámci trestního řízení. Izraelské úřady vykládají pohádky o efektivitě takového způsobu řešení. Při Administrativní vazbě je podezřený zadržen, nemusí se nic dokazovat, důkazy se nemusí předkládat obviněnému. Prostě stačí, když soudce dá na rady těch vojáků, kteří nechali uvěznit nebohého zadrženého. Izrael začal znásilňovat sám sebe, když používá administrativní zadržování jako jednu z rychlých variant trestního soudu. Při těchto soudních řízení se nemusí nikdo zabývat minulými činy zadrženého, dokonce se nemusí skladovat důkazní materiály. Někam daleko tady utekla spravedlnost, tedy, ne, že by někdy v takových procesech byla.

Nástroj odporující mezinárodnímu právu, tak terorizuje většinou Palestince, kteří se stávají velmi snadnou kořistí izraelského apartheidu.

 

ZADRŽENÝM V ADMINISTRATIVNÍCH VAZBÁCH NEJSOU POSKYTOVÁNY SROZUMITELNÉ INFORMACE O DŮVODECH JEJICH ZADRŽENÍ

Zadrženým v Administrativních vazbách nejsou poskytovány srozumitelné informace o důvodech jejich zadržení. Není jim dána příležitost obhajoby a vyvrácení podezření, která jsou na zadržené kladena. V mnoha případech stačí, že souzený byl viděn na ulici s někým z Hamásu, jeho kamarád je aktivistou za práva lidí v Západním břehu, bratr zadrženého se někdy bavi s někým z Hamásu atd. V demokratickém světě je naprosto nepředstavitelné, aby ten, proti komu je vedeno trestní řízení, nebyl srozuměn s důkazy, které usvědčují souzeného z jeho skutků. Tady jsme především v Izraeli, a tak zde zadržený a souzený v jedné osobě, nemá nárok vědět cokoli o důkazních materiálech.

Takové soudní líčení Administrativního zadržování je spíše fraškou, ve které je předem jasné, jak vše dopadne. Na jedné straně je ten, kdo musí prohrát, aby se ten druhý mohl hojit na odsouzeném.

 

MNOHO DŮKAZŮ JE V TZV. UTEJENÉM REŽIMU, SOUD MÁLOKDY DŮKAZY ODTAJNÍ

Mnoho důkazů je v tzv. utajeném režimu, a soudy málokdy takové důkazy odtajní. Soudy nekriticky důvěřují Izraelské bezpečnostní agentuře (ISA), která většinou dodává veškeré důkazy. Občanské iniciativy hájící lidská práva několikrát poukázaly na prolhanost Izraelské bezpečnostní agentury. Tato bezpečnostní organizace měla podle aktivistů falešné důkazy.

 

ADMINISTRATIVNÍ ZADRŽENÍ JE BEZDŮVODNĚ PRODLUŽOVANÉ NA NEURČITÉ TERMÍNY

Administrativní zadržování umožňuje zadržení osoby na dobu 6 měsíců. To je sice uvedeno v zákoně, je ale nepsaným pravidlem, že se toto zadržování každý půlrok prodlužuje o další půlrok. Děje se tak prakticky na neurčito. Kde je tady pravda a spravedlnost, když je bez obvinění, bez odsouzení někdo zadržuje po dobu několika let? Soudy v těchto pocesech nehovoří a nerozhodují o tom, jestli se ten a ten člověk dopustil toho a toho činu. Zadržený není uvězněný proto, že by mu bylo cokoli prokázané, jen z preventivních důvodů je strčený do žaláře. Podle statistik izraelských občanských sdružení sledujících tyto druhy procesů, bylo v roce 2009 zhruba 79 % zadržovaných v administrativní vazbě více jak půl roku.  Více ne 2 % již srávilo v administrativní vazbě více jak 3 roky. Nejdelší zadržení v administrativní vazbě bylo rekordních 8 let.

 

ADMINISTRATIVNÍ ZADRŽENÍ  JE POUŽÍVANÉ K ZAVÍRÁNÍ POLITICKÝCH A NÁZOROVÝCH OPONENTŮ

Administrativní vazba je daleko častějším k zavírání politických oponentů. Stále více Palestinců je zadržovaných za jejich politické názory, nebo za politické aktivity. Po podpisu mírové dohody v Oslu bylo například zadrženo v administrativní vazbě mnoho Palestinců. Tímto svým počínáním Izrael vtělil nový význam slovu ohrožení bezpečnosti regionu. Opět Izrael administrativním zadržováním porušuje další mezinárodně uznávané právo  na svobodu projevu a přesvědčení.

 

IZRAEL PŘESOUVÁ ZADRŽOVANÉ V ADMINISTRATIVNÍ VAZBĚ DO VAZEBNÍCH ZAŘÍZENÍ NA SVÉM ÚZEMÍ, ČÍMŽ PORUŠUJE MEZINÁRODNÍ PRÁVO

Jak už jsem uvedl v předchozím článku, Izrael porušuje další mezinárodní právo, když zadržené Palestince přesouvá nuceně na území Izraele, kde jsou také Palestinci v administrativní vazbě. Podle mezinárodního práva musí být veškerý případný trest občana okupované oblasti také vykonán v okupované oblasti. Tímto je například zamezeno návštěvám rodinných příslušníků, kteří nemají po Izraeli volný pohyb. Tímto se také zadržovaní nemohou setkávat se svými právními zástupci.

 

ZÁKON O INTERNACI NELEGÁLNÍCH BOJOVNÍKŮ UMOŽŇUJE ADMINISTRATIVNÍ ZADRŽENÍ BEZ ROLE SOUDŮ

Totálním omylem pomáhajícím admistrativnímu zadržování je Zákon o internaci nelegálních bojovníků. Opět jsem se o něm částečně zmínil v předchozím článkuTento zákon vznikl opět z dvodu legitimizace bezprávního jednání příslušníků izraelské armády. Tehdy v roce 2000 Izrael zadržoval několik set libanonských občanů, Nejvyšší soud Izraele vyzval politiky k tomu, aby vymysleli nějaké řešení, jinak budou muset Libanonce propustit. Izraelský Knesset tak v roce 2002 vmyslel tento tragický zákon.

Zákon o internaci nelegálních bojovníků upravuje internaci civilistů, kteří provádějí nepřátelské akce proti Izraeli a nemají nárok podle mezinárodního humanitárního práva, aby byli zajatci podle válečného stavu. Zákon definuje nelegálního bojovníka jako člověka, který se účastnil bojů proti Státu Izrael, přímo nebo nepřímo, nebo kdo je členem síl provádějící nepřátelské akce proti Izraeli.

Tento zákon je de facto legalizací zotročení Palestinců obývajících Gazu. Proti nim je také tento zákon používaný nejvíce.

 

ZÁKON O INTERNACI NELEGÁLNÍCH BOJOVNÍKŮ UMOŽŇUJE UVĚZNĚNÍ PO NEOMEZENOU DOBU, MIZÍ ZDE PŮLROČNÍ TERMÍNY

Zákon umožňuje administrativní zadržení těchto osob na neomezenou dobu, pokud se generál-major nebo jím pověřená osoba domnívá, že zadržovaná osoba by mohla v budoucnosti poškodit bezpečnost státu. Zadržení končí, pokud se náčelník generálního štábu domnívá, že internovaný již nemůže být definován jako nelegální bojovník, nebo, že jeho propuštění neublíží bezpečnosti státu.

Tento zákon je opět dalším zákonem, který porušuje lidská práva. Umožňuje si s lidmi dělat cokoli. Kohokoli bez důkazů zavřít. Nelegálním bojovníkem tak teoreticky může být i novinář píšící článek proti izraelskému postupu v Západním břehu. Izrael opět tímto nařízením vystupuje proti mezinárodním předpisům.Najednou je tady řízení, ve které je vynechaný soud.

 

ZÁKON O INTERNACI NELEGÁLNÍCH BOJOVNÍKŮ UMOŽŇUJE MASOVÉ ZATÝKÁNÍ VE VELKÉM

předchozí právní úpravy sice umožňovaly hromadná zatýkání v určité omezené míře. Je komické, nebo spíš tragické, že tento zákon dokonce není ústavní, odporuje mezinárodnímu právu a z Palestinců, proti kterým je hlavně namířený, dělá z nich bezbranné ovce bez jakýchkoli práv.

V administrativním zadržení je podle jednoho odhadu na 315 Palestinců. Ony statistiky o počtu Palestinců zadržených izraelskými úřady se liší. Záleží jaká občanská iniciativa prováděla statistické zjišťování. Někde se uvádí 311 zadržovaných Palestinců v administrativním zadržení, jinde jen 300. Z praktického hlediska je jedno, kolik lidí je přesně zadržováno. Toto číslo odpovídá o počtu zadržovaných v prosinci roku 2011. Jisté je, že celkem je v administrativním zadržení každý měsíc na několik set Palestinců.

Do administrativního zadržení jsou také vkládány děti a mladiství, což je naprosto nepřijatelné. I s dětmi je zacházeno bez soudů, stačí pouze vylhané důkazy izraelských tajných služeb.

 

Administrativní zadržení je výkladní skříní izraelského apartheidu. Je to legalizace aplikovaného rasismu a nenávisti vůči ostatním obyvatelům.

PRVNÍ DÍL O ADMINISTRATIVNÍM ZADRŽENÍ NALEZNETE ZDE:

Administrativní vazba aplikovaná v Izraeli je proti lidským právům

SDÍLET